Student

Funka – Stöd vid funktionsnedsättning

Om du är student på Södertörns högskola och har en eller flera varaktiga funktionsnedsättningar kan du underlätta dina studier genom att ansöka om särskilt stöd i studiesituationen.

Det är viktigt att du så tidigt som möjligt ansöker om stöd för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Om du behöver hjälp med specifikt talböcker kontaktar du bibliotekets talbokservice. Läs mer på talboksservice sidor.

Träffa Funka! Har du behov av stöd i studierna? Kom och träffa Funka-samordnarna för kort information och frågestund om att studera med stöd. Vi bjuder på smoothie!
Plats: MC 516, Moas båge
Tid: Kl. 13-14, Torsdag 5 september

Ansök om stöd

Ansök om stöd vid funktionsnedsättning

För att söka om stöd vid funktionsnedsättning behöver du ett läkarintyg. Ansökan i sig gör du enkelt online.

Hur definierar vi varaktig funktionsnedsättning?

Begreppet funktionsnedsättning (i det här sammanhanget) utgår från Diskrimineringslagen (2008:567) och lyder:

”Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Begränsningen kan ha funnits vid födseln, uppstå senare eller förväntas uppstå”. Länk till diskrimineringslagen - Öppnas i nytt fönsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begränsningar uppstår ofta i den omgivande miljön som fungerar på ett specifikt sätt, många gånger utan hänsyn till att alla funktionsvarianter fungerar olika. Därför kan vissa anpassningar främja studier och minska hinder.

Undrar du över hur tillgängliga högskolans lokaler är?

Läs om tillgänglighet och högskolans lokaler

Kontakta Funka

funka@sh.se

Vilket stöd kan du få som student med en funktionsnedsättning?

Om din funktionsnedsättning skapar hinder för dig att genomföra en viss typ av examination kan en alternativ examination bli aktuell. På högskolan beslutar alltid examinator om alternativa examinationsformer. Diskutera olika möjligheter med din examinator utifrån gällande kursplan och dess lärandemål.

Om du behöver anpassningar vid salsskrivning ska du kontakta samordnaren för beslut. Därefter ansvarar du som student för att inför varje salsskrivning själv ansöka om det stöd du vill ha. Ansök om stöd vid salsskrivning under första anmälningsveckan för salsskrivningen. Det gör du i samband med att du anmäler dig till salsskrivningen i KronoX. Stöd ges i mån av tillgång.

Exempel på anpassningar vid salsskrivning:

  • Att få genomföra skrivningen i ett mindre grupprum
  • Att få möjlighet till extra skrivtid
  • Att få möjlighet att skriva på dator

Läs mer om salsskrivningar

Som komplement till din egen närvaro på föreläsningar/seminarier kan du få anteckningsstöd. Det innebär att en kurskamrat får ersättning av oss på högskolan, för att dela sina anteckningar med dig. Du ansvarar själv för att ordna med anteckningsstödet i din klass genom att fråga en kurskamrat. När du hittat någon, hänvisar du till samordnaren på funka@sh.se för mer information om uppdraget och ersättning.

Här nedan hittar du en arbetsbeskrivning för uppdraget, som kan vara bra att visa för den som funderar på att bli anteckningsstöd.

Arbetsbeskrivning för anteckningsstödPDF

I vissa fall kan funktionsnedsättningens art kräva en långsammare studietakt än normalt. Ämnesansvarig och institutionssekreterare eller studievägledare kan vid behov, i samarbete med studenten, utarbeta en individuell studieplan för genomförandet av studierna. En omprövning av den individuella studieplanen bör ske kontinuerligt. Möjligheten att utforma en individuell studieplan är beroende av kursplanens innehåll, kursupplägg/programupplägg etc. och är inte självklart möjligt inom alla områden. Olika alternativ och möjligheter får diskuteras utifrån den enskilda studentens behov och kursernas upplägg.

Som student bör du i god tid undersöka möjligheterna till individuell studieplan på det program eller den kurs som du är intresserad av. Vänd dig till ämnesansvarig lärare eller en studievägledare.

Det finns möjlighet att genom högskolan få stöd med planering, struktur, motivation och liknande från en mentor, upp till tre timmar per vecka. En mentor kan beviljas studenter med neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD, Aspergers syndrom, varaktig depression med mera. Kontakta samordnaren för studenter med funktionshinder för mer information.

Som komplement/alternativ till anteckningsstöd kan du också själv fråga läraren om du kan få ta del av powerpointpresentationer eller eventuella föreläsningsanteckningar inför föreläsningarna.

 I resursrummet finns det läs-TV samt två datorer med olika stödprogram. Med dessa verktyg kan du få hjälp med att skriva en bra text eller att få den uppläst via ett så kallat talsyntesprogram. Resursrummet ligger i universitetsbiblioteket och heter UB 523 och går att boka när du fått beslut av samordnaren.

Läs mer om resursrummet

Bibliotekets talboksservice ger service till alla studenter som har behov av inläst kurslitteratur. Läs mer om hur det går till på talboksservice sidor. Du bokar en tid med dem via talbok@sh.se  Obs! Du behöver inte ha något intyg på funktionsnedsättning för att få talböcker. 

 Om du är hörselskadad eller döv och i behov av teckenspråkstolk, anlitar högskolan Enheten för utbildningstolkning vid Stockholms Universitet. Behov av tolk skall anmälas till samordnaren vid samma tidpunkt som ansökan. Det är bra om du i ett brev till samordnaren berättar vilka högskolor i övrigt du har sökt till, vilken rangordning, m.m. För mer information se även Enheten för utbildningstolknings hemsida: www.su.selänk till annan webbplats

Högskolan kan via samordnaren låna ut bärbara hörslingor. På högskolans bibliotek finns bärbara datorer med specialprogram för bl.a. studenter med läs- och skrivsvårigheter.

För att du ska kunna kopiera/skriva ut anteckningar vid anteckningsstöd eller om du har behov av att arbeta med pappersformat kan du få bidrag till ditt utskriftskonto.  

Utökad handledning innebär handledning utöver ordinarie tilldelad tid vid uppsatsskrivning.  Diskutera dina behov av extra handledning med dina lärare tidigt, senast vid terminsstart för uppsatsterminen. 

Åka utomlands med funktionsnedsättning?

Utlandsstudier med en funktionsnedsättning

Vill du studera utomlands och har en funktionsnedsättning? Du kan också få stöd under dina utlandsstudier.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-08-12