Resursrummet UB 523

Resursrummet är till för dig med en funktionsnedsättning. Här kan du studera i lugn och ro och det finns stödprogram och skanner.

Här finns bland annat talsyntesprogram och läsprogram för talböcker så att du kan lyssna på kurslitteratur. Det finns också en skanner som du kan använda för att göra tillgängliga dokument.

I rummet kan du både studera ensam i lugn och ro och sitta tillsammans med andra och grupparbeta.

Du behöver boka rummet för att använda det. För att kunna boka måste du vara student på Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola och det krävs att du har en särskild behörighet. Mer information om bokning och innehållet i Resursrummet finns på sidan Bibliotekets hjälp och stöd till dig med funktionsnedsättning.

Behöver du en introduktion till rummet? Mejla Talboksservice på talbok@sh.se.