Bli anteckningsstöd

Här hittar du information om uppdraget och kan skicka in en intresseanmälan.

Uppdraget i sammanfattning

Anteckningsstöd kan beviljas studenter vars funktionsnedsättning gör det svårt att lyssna och anteckna samtidigt. Som anteckningsstöd tar du anteckningar vid föreläsningar och andra undervisningstillfällen, och delar dem med en eller flera studenter i klassen omgående efter undervisningen.

Du skriver direkt på dator, eller renskriver på dator i efterhand. Dina anteckningar ska ha uppdelade stycken, rubriker och tydligt språk. Innehållet ska vara sakligt och baserat på den information som framkommer vid undervisningen.

Du får betalt 1500 SEK före skatt varje hel månad du är anteckningsstöd. Du måste timrapportera för att få arvodet, och du kommer också att ansvara för att be en av de studenter som tar emot anteckningsstöd ska bekräfta att hen mottagit anteckningar.

Vilka anteckningar ska jag ta?

Anteckningsstödet innebär främst anteckningar från föreläsningar inom en kurs. I de fall seminarier eller workshops innehåller fakta eller saklig information som är en del av kursen, kan anteckningarna även omfatta detta. Anteckningsstödet ska dock inte behöva vara i samma seminariegrupp som sin/sina mottagare.

Det finns inte en specifik mall för hur anteckningarna ska se ut, utan det kan bero på undervisningens utformning. Anteckningarna ska dock inte vara en direkt avskrivning av t ex en Powerpoint, utan omfatta även information som ges utöver lärarens presentation.

Anteckningsstödet ska inte tolka och/eller bearbeta information från en föreläsning i sina anteckningar, utan detta ska mottagarna göra själva.

Du kan tänka på följande punkter när du renskriver dina anteckningar:

  • Skriv på dator.
  • Skriv ut datum för föreläsningen.
  • Se till att rubriker är tydliga. Använd gärna den rubrikformatering som finns i det program du använder för att anteckna, så vet du att det kommer fungera bra.
  • Dela in anteckningarna i stycken.
  • Rätta till språket och gör anteckningarna tydliga så att någon annan ska förstå dem. Skriv hellre för mycket än för lite.
  • Använd gärna ett lättläst typsnitt, t. ex Verdana.

Be gärna om feedback från din mottagare – funkar dina anteckningar, är dom tydliga, osv.?

Hur skickar jag mina anteckningar?

Anteckningarna från en föreläsning ska skickas till mottagarna så snart som möjligt efter undervisningstillfället.

Det vanligaste sättet att dela med sig av anteckningarna är att skicka dem per mejl. Eftersom studenter med intyg om stöd omfattas av sekretess får du inte röja deras identitet till lärare, andra studenter eller inför varandra. Därför måste du använda dig av funktionen ”hemlig kopia” (bcc) när du skickar anteckningarna till fler än en mottagare, om ni inte kommer överens om något annat.

Hur fungerar det med arvode?

Anteckningsstödet arvoderas för det merarbete hen utför, inte för antal föreläsningar eller antal sidor hen antecknar. Detta innebär alltså att arvode utbetalas för att antecknaren ska renskriva, redigera, skicka och eventuellt kunna svara på frågor om sina anteckningar om något är otydligt.

Ersättningen för detta merarbete är 1500 SEK per hel månad du antecknar. Arvodet är samma oavsett hur många mottagare du har.

För att få ut ditt arvode ska du en gång per månad timrapportera till oss. Vi skickar separata instruktioner för timrapportering när du har accepterat uppdraget.

Vilka andra regler gäller för min anställning?

Vilka andra regler gäller för min anställning?
Om du är sjuk eller inte kan närvara vid undervisningen, måste du meddela dina mottagare det, så att de är beredda på att inga anteckningar kommer från det tillfället.

Uppdraget är en intermittent timanställning. Det innebär att om du vill avsluta ditt uppdrag har du när som helst rätt att göra det. Vi uppskattar om du meddelar oss och mottagarna så tidigt som möjligt. Vi kan också avsluta uppdraget om t.ex. behovet inte längre finns. Samarbetet kan löpa under en kortare period eller under flera terminer, så länge du och mottagaren är registrerade på samma kurser. Om du märker att din mottagare inte verkar vara närvarande vid den undervisning du antecknar ifrån, bör du kontakta oss.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli anteckningsstöd i din kurs, skicka en intresseanmälan till oss.

Har du frågor innan du vet om du vill ta på dig uppdraget? Mejla dem direkt till oss på funka@sh.se, innan du skickar in din intresseanmälan.
När vi tagit emot din ansökan kontaktar vi dig. Om du har frågor kan du mejla oss på funka@sh.se.