Grupprum

På högskolan finns både bokningsbara och obokningsbara grupprum. De bokningsbara grupprummen finner du i biblioteket.

Boka grupprum

Du kan själv boka grupprum i biblioteket på webben. Endast studenter vid Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola kan boka grupprum. Klicka på länken nedan och logga in med ditt SH-konto eller RKH-konto, beroende på var du studerar.

Grupprum UB 519, UB 520, UB 521 och UB 522 ligger på plan 5, alltså entréplan, i biblioteket. Grupprum UB 618, UB 619, UB 620, UB 621 och UB 622 hittar du på plan 6. Grupprum UB 786 och UB 787 ligger på plan 7.

Öppettider

Grupprummen på plan 5 och 6 är bokningsbara och tillgängliga när biblioteket är öppet.

Grupprummen på plan 7 (UB 786 och UB 787) är bokningsbara under vardagar. Under helgen är dessa rum avstängda.

Bokningsregler

Om den som bokat rummet inte kommit när det gått 30 minuter kan en annan grupp ta över rummet. Tänk på att alla grupprum är öppna, så lämna inte värdesaker obevakade. 

Obokningsbara grupprum

Om du är student på Södertörns högskola så kan du också sitta i något av de grupprum som finns i högskolans lokaler som inte är bokningsbara.