Moa – Södertörns högskolas ärendehanteringssystem

I Moa kan du som student följa dina ärenden och ställa frågor direkt till Infocenter.

När du mejlar till Infocenter eller en del andra funktioner på högskolan får du ett autosvar som informerar om att ditt ärende är mottaget. Om din mejladress är registrerad i Student-Ladok kan du klicka på en länk i mejlet för att se, kommunicera i och följa ditt ärende i självbetjäningsportalen. I självbetjäningsportalen loggar du in med ditt SH-konto.

Är din mejladress inte registrerad i Student-Ladok kommer du också att få ett autosvar med ett ärendenummer men då utan länk till självbetjäningsportalen. Du kommunicerar istället då via mejl.