Om du blir sjuk eller skadar dig under din studietid

Ibland blir man sjuk eller att olyckan är framme även under sin studietid. Här hittar du information om vad du ska göra om du är sjuk, behöver vabba eller råkar ut för en olycka.

Sjukdom

Om du blir så sjuk att du inte kan studera måste du kontakta Försäkringskassan. Du kan göra sjukanmälan redan den första sjukdagen. Om du är sjuk längre än 14 dagar krävs sjukskrivning med läkarintyg innehållande uppgifter om din sjukdom eller skada. Du bör även prata med din institution om din situation. På Försäkringskassans webbplats hittar du mer information, Om du blir sjuk (forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du studerar med studiemedel när du blir sjukskriven finns även trygghetsregler som hjälper dig. CSN kan exempelvis ta hänsyn till att du varit sjuk när de prövar dina studieresultat. Läs mer på Sjuk - CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård av barn (VAB) när du studerar med studiestöd

Om du har studiestöd och inte kan studera på grund av att du tar hand om ett sjukt barn, finns det ändå möjlighet att få behålla dina bidrag och lån. Det är viktigt att du anmäler din frånvaro i god tid till CSN. Här hittar du information om vad som gäller vid vård av barn, samt hur du går tillväga för att anmäla det till CSN: Vård av barn – VAB när du studerar med studiestöd - CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid olycksfall

Som student vid statliga universitet och högskolor är du försäkrad mot olycksfall under skoltid och på väg till och från universitetet eller högskolan. Försäkringen är gratis för dig som student. Här hittar du mer information om försäkringen: Försäkring student - Kammarkollegiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skada/tillbud

Om du råkar ut för en skada eller tillbud till skada, ska du anmäla det. Mejla arbetsskada@sh.se, och be om inlogg till systemet "Stella" där du anmäler din skada/tillbud.

Akuta nödsituationer

Vid akuta nödsituationer som innebär fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm 112 för att komma till räddningstjänst, ambulans, polis, jourhavande präst eller giftinformation.

Sjukvårdsrådgivning

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. De erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster dygnet runt.

Studenthälsan

Studenthälsan ska bland annat arbeta förebyggande och främja studenternas fysiska och psykiska hälsa och fungerar som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Där finns tillgång till kurator, psykolog, psykoterapeut, läkare och sjuksköterskor. För mer information, var god se Studenthälsan - Södertörns högskola

Frågor?

Mejla:

studentforsakring@sh.se (nationella studenter, studenter på svenskt
lärosäte)

exchange@sh.se (internationella studenter, in- och utresande studenter)