Parkering

Färdas du till högskolan med bil? Här förklarar vi hur du gör för att parkera på högskolans område.

För att kunna parkera på högskolans parkering krävs ett parkeringstillstånd (dekal). Parkeringstillståndet är gratis och hämtas ut i receptionen, som du hittar i Mediecenters lokaler, mot uppvisande av ditt SH-kort. Parkeringstillståndet är giltigt till årsskiftet, sen behöver det bytas ut.

När du parkerar köper du en parkeringsbiljett i automaten, vilket kostar 5 kronor per timme, 25 kronor per dag eller 250 kronor per månad. Både ditt parkeringstillstånd och p-biljett behöver vara synliga i framrutan.

Högskolan har parkeringar nedanför hus Primus samt vid gräsmattan bakom biblioteket.