Parkering

Färdas du till högskolan med bil? Här förklarar vi hur du gör för att parkera på högskolans område.

Observera: På grund av den höga smittspridningen har Infocenter för tillfället enbart öppet för bokade besök må-fr 10-15. Ring 08-608 40 00 eller mejla info@sh.se se för att boka tid, så att du kan hämta ut till parkeringstillstånd. Av samma anledning är det just nu gratis att parkera på högskolans parkeringsplatser - men tillståndet krävs fortfarande.

För att kunna parkera på högskolans parkering krävs ett parkeringstillstånd (dekal). Parkeringstillståndet är gratis och hämtas ut i Infocenter, mot uppvisande av ditt SH-kort. Parkeringstillståndet är giltigt till årsskiftet, sen behöver det bytas ut.

När du parkerar köper du en parkeringsbiljett i automaten, vilket kostar 7 kronor per timme, 50 kronor per dag eller 350 kronor per månad. Både ditt parkeringstillstånd och p-biljett behöver vara synliga i framrutan.

Högskolan har parkeringar nedanför hus Primus samt vid gräsmattan bakom biblioteket.

Du kan se andra parkeringar i området på Campus Flemingsbergs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi vill påminna om Huddinge kommuns regler angående tomgångskörning vid våra parkeringar.

”6 § Tomgångskörning En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte:

1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, tex i trafikkö,
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.”

Källa: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön - Huddinge kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster