Parkering

Färdas du till högskolan med bil? Här förklarar vi hur du gör för att parkera på högskolans område.

För att kunna parkera på högskolans parkering krävs ett parkeringstillstånd (dekal). Parkeringstillståndet är gratis och hämtas ut i Infocenter, mot uppvisande av ditt SH-kort. Parkeringstillståndet är giltigt till årsskiftet, sen behöver det bytas ut.

När du parkerar köper du en parkeringsbiljett i automaten, vilket kostar 10 kronor per timme, 65 kronor per dag eller 500 kronor per månad. Både ditt parkeringstillstånd och p-biljett behöver vara synliga i framrutan.

Högskolan har parkeringar nedanför hus Primus samt vid gräsmattan bakom biblioteket.

Du kan se andra parkeringar i området på Campus Flemingsbergs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi vill påminna om Huddinge kommuns regler angående tomgångskörning vid våra parkeringar.

”6 § Tomgångskörning En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte:

1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.”

Källa: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön - Huddinge kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.