Referenser

Referenser är en viktig del av dina akademiska studier. Det ska användas både när du använder citat eller ska referera till en källa.

Det finns olika system för referenser. På Södertörns högskola används ofta Harvardsystemet och Oxfordsystemet. Om du är osäker på vilket du ska använda så kan du fråga din lärare.

Läs mer om referenser på bibliotekets sida

På bibliotekets sida hittar du information om hur du skriver referenser, referensguider och hur du bokar handledning i referenshantering.

Få hjälp med referenser

Studieverkstan i biblioteket erbjuder handledning och stöd i akademiskt skrivande. Du kan gå hit med din uppsats och få hjälp med att skriva referenser.