Referenser

Referenser är en viktig del av dina akademiska studier. Du ska ange referens både när du använder citat och när du hänvisar till en källa.

Det finns olika system för referenser. På Södertörns högskola används ofta Harvardsystemet och Oxfordsystemet. På Röda Korsets Högskola används normalt APA. Om du är osäker på vilket du ska använda kan du fråga din lärare.

Läs mer om referenser på bibliotekets sida

På bibliotekets sida hittar du guider i olika referenssystem och information om annat som rör att referera och citera.

Få hjälp med referenser

Studieverkstan erbjuder handledning och stöd i akademiskt skrivande. Du kan gå hit med din uppsats och få hjälp med att skriva referenser.

Även hos bibliotekets sökhandledning kan du få hjälp med referenser.