Skriva tentamen på annan ort

Du som student kan skriva tentamen på en annan ort om du skulle önska.

Du ansvarar själv för att kontakta examinator och/eller utbildningssekreterare för att få medgivande till att tentera på annan ort. Därefter kontaktar du det lärosäte som du önskar att skriva tentamen på. Det är examinator och/eller utbildningssekreterare som sköter all administration kring tentamensskrivande på annan ort.

Gästtentander

Du som är registrerad som student vid Södertörns högskola innevarande termin kan ansöka om att tentera en kurs från annat lärosäte. Det gör du via e-post till tentamen@sh.se.

Du ansöker alltid själv hos det andra lärosätet om att få skriva din tentamen på Södertörns högskola.