Studieverkstans kurser och föreläsningar

Här finns en översikt över Studieverkstans kurser och föreläsningar. OBS: Samtliga kurser och föreläsningar ges på distans under höstterminen 2021. Om inget annat anges äger kurstillfällena rum i Studieverkstans Zoom-rum. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyckas med dina studier!

Lyckas med dina studier är ett kursrum för självstudier om bland annat läs- och studiestrategier och om akademiskt skrivande och talande. Här hittar du tips på böcker, filmer och annat som kan hjälpa dig i dina akademiska studier.

Kursrummet Lyckas med dina studier - Öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Studietipset

Program höstterminen 2021:

Samtliga pass äger rum kl. 12.15–12.45 i Studieverkstans Zoomrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mån 6/9: Kom i gång med studierna
Tis 7/9: Studieteknik
Ons 8/9: Att läsa akademisk text
Tors 9/9: Att förstå tentafrågor
Mån 13/9: Att skriva akademisk text
Tis 14/9: Att skapa effektiva grupparbeten
Ons 15/9: Stresshantering
Tors 16/9: Academic Writing in English
Mån 20/9: Citera och referera rätt
Tis 21/9: Tala inför grupp
Ons 22/9: Att studera med funktionsnedsättning
Tors 23/9: Varva ner

Kurs: Att skriva akademiskt

Kursen ger en introduktion till akademiskt skrivande och tar upp läs- och skrivstrategier, språk- och skrivregler och referenshantering. Här får du en grund för ditt fortsatta arbete med skrivande i studierna. Kursen omfattar tre tillfällen som har olika teman.

Anmäl dig senast en vecka före kursstart via e-post med rubriken ”Anmälan till Att skriva akademiskt”. Skriv ditt namn och vilken kurs du studerar. Du får en bekräftelse på anmälan och information om lokal m.m.

Anmälan: studieverkstan@sh.se

Datum höstterminen 2021:

Måndag 13 september kl. 16–18: Vad är akademisk text?
Torsdag 16 september kl. 16–18: Textens struktur
Måndag 20 september kl. 16–18: Respons och bearbetning

Kurs: Skriva uppsats på B- och C-nivå

Kursen vänder sig till dig som skriver uppsats på B- eller C-nivå under terminen, och omfattar tre seminarier med följande teman: metoder, forskarens arbetsprocess och uppsatsens formalia. Möjlighet till individuell handledning finns.

Anmäl dig senast en vecka före kursstart via e-post med rubriken ”Anmälan till Skriva uppsats”. Skriv ditt namn, i vilket ämne och på vilken nivå du skriver uppsatsen samt din handledares namn. Du får en bekräftelse på anmälan och information om lokal m.m.

Om du skriver tillsammans med någon annan som också vill gå kursen måste ni skicka var sin anmälan.

Anmälan: studieverkstan@sh.se

Datum höstterminen 2021:

Tisdag 2 november kl. 16–18: Metoder
Tisdag 9 november kl. 16–18: Forskarens arbetsprocess
Tisdag 16 november kl. 16–18: Uppsatsens formalia

Kurs: Tala lätt

Undviker du situationer där du förväntas tala inför grupp?
Vill du känna dig säkrare på att ta ordet på seminarierna?
Vill du träna på att hålla en muntlig presentation?

Studieverkstan ger tre workshoppar om strategier som kan göra dig bekvämare att tala i och inför en grupp.

Du är välkommen att delta vid samtliga tillfällen eller vid ett eller två av dem. De som anmäler sig i förväg har förtur.

Skicka anmälan med rubriken ”Tala lätt” till: studieverkstan@sh.se

Datum höstterminen 2021:

Onsdag 6 oktober kl. 16–18
Onsdag 13 oktober kl. 16–18
Onsdag 20 oktober kl. 16–18

Kurs: Svensk grammatik för andraspråkstalare

Kursen riktar sig till dig som talar och skriver svenska som andraspråk på hög nivå men som vill repetera delar av grammatiken, t.ex. ordföljd, tempus och kongruens.

Datum höstterminen 2021:

Onsdag 10 november kl. 16–18
Onsdag 17 november kl. 16–18
Onsdag 24 november kl. 16–18

Skicka anmälan med rubriken ”Svensk grammatik för andraspråkstalare” till: studieverkstan@sh.se

Workshop: Studera strukturerat

Behöver du tips och idéer för att få en enklare och mer strukturerad studietid?

Denna workshop riktar sig framför allt till dig som har, eller misstänker att du har, en funktionsvariation, men alla intresserade studenter på SH och RKH är välkomna. Den är ett samarbete mellan Studieverkstan, Talbok och Funka.

Här får du veta mer om studieteknik och studieplanering, talböcker och uppläsningsverktyg. Vi ger information om det stöd som högskolan erbjuder, och besvarar dina frågor.

Du bestämmer innehållet på workshopen. Vad vill du veta?

Datum höstterminen 2021:

Onsdag 6 oktober kl. 14–16