Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Studieverkstans kurser och föreläsningar

Här finns en översikt över Studieverkstans kurser och föreläsningar.

Lyckas med dina studier!

Lyckas med dina studier är ett kursrum för självstudier om bland annat läs- och studiestrategier och om akademiskt skrivande och talande. Här hittar du tips på böcker, filmer och annat som kan hjälpa dig i dina akademiska studier.

Kursrummet Lyckas med dina studier - Öppnas i nytt fönsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Studietipset

Studietipset är korta lunchföreläsningar om akademiska studier – särskilt nyttiga för dig som är ny student. Ingen föranmälan behövs – bara att dyka upp!

Tid och plats: kl. 12.15–12.45 i bibliotekets lounge, entréplan

Program vt 2020:
Mån 27/1: Kom i gång med studierna
Tis 28/1: Studieteknik
Ons 29/1: Att läsa akademisk text
Tors 30/1: Att förstå tentafrågor
Mån 3/2: Att skriva akademisk text
Tis 4/2: Citera och referera rätt
Tors 6/2: Stresshantering
Mån 10/2: Academic Writing in English
Tis 11/2: Varva ner
Ons 12/2: Att skapa effektiva grupparbeten
Tors 13/2: Tala inför grupp

Kurs: Att skriva akademiskt

Kursen ger en introduktion till akademiskt skrivande och tar upp läs- och skrivstrategier, språk- och skrivregler och referenshantering. Här får du en grund för ditt fortsatta arbete med skrivande i studierna. Kursen omfattar tre tillfällen som har olika teman.

Anmäl dig senast en vecka före kursstart via e-post med rubriken ”Anmälan till Att skriva akademiskt”. Skriv ditt namn och vilken kurs du studerar. Du får en bekräftelse på anmälan och information om lokal m.m.

Anmälan: studieverkstan@sh.se

Datum vt 2020:
Tisdag 4 februari kl. 16–18: Vad är akademisk text?
Tisdag 11 februari kl. 16–18: Textens struktur
Torsdag 13 februari kl. 16–18: Respons och bearbetning

Kurs: Skriva uppsats på B- och C-nivå

Kursen vänder sig till dig som skriver uppsats på B- eller C-nivå under terminen, och omfattar tre seminarier med följande teman: metoder, forskarens arbetsprocess och uppsatsens formalia. Möjlighet till individuell handledning finns.

Anmäl dig senast en vecka före kursstart via e-post med rubriken ”Anmälan till Skriva uppsats”. Skriv ditt namn, i vilket ämne och på vilken nivå du skriver uppsatsen samt din handledares namn. Du får en bekräftelse på anmälan och information om lokal m.m.

Om du skriver tillsammans med någon annan som också vill gå kursen måste ni skicka var sin anmälan.

Anmälan: studieverkstan@sh.se

Datum vt 2020:
Onsdag 15 april kl. 16–18: Metoder
Onsdag 22 april kl. 16–18: Forskarens arbetsprocess
Onsdag 29 april kl. 16–18: Uppsatsens formalia

Kurs: Tala lätt

Undviker du situationer där du förväntas tala inför grupp?
Vill du känna dig säkrare på att ta ordet på seminarierna?
Vill du träna på att hålla en muntlig presentation?

Studieverkstan ger tre workshoppar om strategier som kan göra dig bekvämare att tala i och inför en grupp.

Du är välkommen att delta vid samtliga tillfällen eller vid ett eller två av dem. De som anmäler sig i förväg har förtur.

Skicka anmälan med rubriken ”Tala lätt” till: studieverkstan@sh.se

Datum vt 2020:
Tisdag 24 mars kl. 16–18
Torsdag 2 april kl. 16–18
Tisdag 7 april kl. 16–18

Lokal: ME 452

Workshop: Studera strukturerat

Behöver du tips och idéer för att få en enklare och mer strukturerad studietid? Denna workshop ges framför allt för dig som har funka-intyg. Den är ett samarbete mellan Studieverkstan, Talbok och Funka.

Här får du veta mer om studieteknik, talböcker samt användbara verktyg och appar. Vi ger information om det stöd som högskolan erbjuder, och du får också dela erfarenheter med andra studenter.

Workshoppen ges två gånger under terminen. Fika ingår och du får självklart anmäla dig till bägge workshopparna.

Skicka anmälan med rubriken ”Studera strukturerat” till: studieverkstan@sh.se

Datum vt 2020:
Torsdag 2 april (tid meddelas senare)