Studieverkstans kurser och föreläsningar

Här finns en översikt över Studieverkstans kurser och föreläsningar. Observera att föranmälan krävs till vissa av kurserna.

För kurser som ges på distans används denna Zoomadress (om inget annat anges): https://sh-se.zoom.us/j/62389594466 Länk till annan webbplats.

Lyckas med dina studier!

Lyckas med dina studier är ett kursrum för självstudier om bland annat läs- och studiestrategier och om akademiskt skrivande och talande. Här hittar du tips på böcker, filmer och annat som kan hjälpa dig i dina akademiska studier.

Kursrummet Lyckas med dina studier - Öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurs: Tala lätt

Undviker du situationer där du förväntas tala inför grupp?
Vill du känna dig säkrare på att ta ordet på seminarierna?
Vill du träna på att hålla en muntlig presentation?

Studieverkstan ger tre workshoppar om strategier som kan göra dig bekvämare med att tala i och inför en grupp.

Du är välkommen att delta vid samtliga tillfällen eller vid ett eller två av dem. De som anmäler sig i förväg har förtur.

Skicka anmälan med rubriken ”Tala lätt” till: studieverkstan@sh.se

Datum vårterminen 2024:

Onsdag 3/4 kl. 16–18
Onsdag 10/4 kl. 16–18
Onsdag 17/4 kl. 17–19

Lokal: ME 453

Kurs: Svensk grammatik för andraspråkstalare

Kursen riktar sig till dig som talar och skriver svenska som andraspråk på hög nivå men som vill repetera delar av grammatiken, t.ex. ordföljd, tempus och kongruens. Kursen ges två gånger på distans under vårterminen 2024.

Kursen består av två workshoppar: du väljer själv om du deltar i båda eller bara en. De som anmäler sig i förväg har förtur till kursen – men du välkommen med även utan föranmälan.

Kursomgång 1:

  • Onsdag 6/3 kl. 16–18: Korta nedslag i svensk grammatik
  • Onsdag 13/3 kl. 16–18: Fördjupning om ordföljd

Kursomgång 2:

  • Tisdag 9/4 kl. 16–18: Korta nedslag i svensk grammatik
  • Tisdag 16/4 kl. 16–18: Fördjupning om ordföljd

Workshopparna ges i Studieverkstans kursrum: https://sh-se.zoom.us/j/62389594466 Länk till annan webbplats.

Skicka din anmälan med rubriken ”Svensk grammatik” till studieverkstan@sh.se; ange om du vill delta i mars eller april.

Matematikverkstan

Matematikverkstan är till för dig som behöver övning i att lösa matematikuppgifter eller som vill bli bättre på att resonera kring matematiska problem. Innehållet är framför allt anpassat till blivande lärare och som stöd till matematikkurserna inom grundlärarutbildningen, men alla studenter på högskolan är välkomna att delta.

Matematikverkstan består av fyra workshoppar: du väljer själv om du deltar i samtliga eller bara en, två eller tre. Alla är välkomna – ingen föranmälan behövs!

Datum vårterminen 2024:

Måndag 5/2 kl. 16–18: Grundläggande aritmetik och taluppfattning
Onsdag 21/2 kl. 16–18: Aritmetik och taluppfattning
Tisdag 23/4 kl. 16–18: Grundläggande geometri, sannolikhet och statistik
Onsdag 22/5 kl. 16–18: Uppsamlingspass (innehållet anpassas efter deltagarnas behov, ange önskemål vid anmälan)

Lokal: MA 613

Skicka din anmälan direkt till eva.farjsjo@sh.se med rubriken ”Matematikverkstan” och ange vilka pass du önskar delta i.

 

Tidigare kurser och föreläsningar – återkommer höstterminen 2024

Studietipset – korta lunchföreläsningar i biblioteket

Är du ny student på högskolan? Välkommen till våra lunchföreläsningar med nyttig information om akademiska studier. Tid och plats: kl. 12.15–12.45 samt 13.00–13.30 i bibliotekets lounge på entréplan. Öppet för alla – ingen föranmälan behövs!

Program vårterminen 2024:

måndag 15 januari
12.15–12.45: Kom igång med studierna
13.00–13.30: Att studera med funktionsnedsättning

tisdag 16 januari
12.15–12.45: Studieteknik
13.00–13.30: Stresshantering

onsdag 17 januari
12.15–12.45: Att läsa akademisk text
13.00–13.30: Varva ner

torsdag 18 januari
12.15–12.45: Att förstå tentafrågor
13.00–13.30: Tala inför grupp

måndag 22 januari
12.15–12.45: Att skriva akademisk text
13.00–13.30: Att använda Office-paketet i studierna

tisdag 23 januari
12.15–12.45: Citera och referera rätt
13.00–13.30: Academic Writing in English

onsdag 24 januari
12.15–12.45: Studie- och karriärplanering
13.00–13.30: Att skapa effektiva grupparbeten

Kurs: Att skriva akademiskt

Kursen ger en introduktion till akademiskt skrivande och tar upp läs- och skrivstrategier, språk- och skrivregler och referenshantering. Här får du en grund för ditt fortsatta arbete med skrivande i studierna.

Kursen består av tre workshoppar med olika teman: du väljer själv om du deltar i samtliga eller bara en eller två. Alla är välkomna – ingen föranmälan behövs!

Vårterminen 2024 ges kursen både på campus (i bibliotekets lounge) och på distans (via Zoom):

Datum vårterminen 2024:

Torsdag 15/2 kl. 16–18 i bibliotekets lounge: Vad är akademisk text?
Torsdag 22/2 kl. 16–18 i bibliotekets lounge: Textens struktur
Torsdag 29/2 kl. 16–18 i bibliotekets lounge: Respons och bearbetning

Måndag 19/2 kl. 16–18 på Zoom: Vad är akademisk text?
Måndag 26/2 kl. 16–18 på Zoom: Textens struktur
Måndag 4/3 kl. 16–18 på Zoom: Respons och bearbetning

Studieverkstans kursrum: https://sh-se.zoom.us/j/62389594466 Länk till annan webbplats.

Kurs: Muntlig svenska för andraspråksstudenter

En kurs med praktiska övningar i en avslappnad miljö för dig som har svenska som andraspråk och som vill förbättra ditt uttal eller öva på att samtala på svenska i akademiska sammanhang.

Kursen består av två workshoppar: du väljer själv om du deltar i båda eller bara en. De som anmäler sig i förväg har förtur till kursen – men du är välkommen även utan föranmälan.

Datum vårterminen 2024:

Måndag 18/3 kl. 16–18 i MA 613: Att redovisa
Måndag 25/3 kl. 16–18 i MA 613: Gruppdiskussioner

Skicka din anmälan med rubriken ”Muntlig svenska” till studieverkstan@sh.se.

Kurs: Skriva uppsats på B- och C-nivå

Kursen vänder sig till dig som skriver uppsats på B- eller C-nivå under terminen, och omfattar tre seminarier med följande teman: metoder, forskarens arbetsprocess och uppsatsens formalia. Möjlighet till individuell handledning finns.

Kursen består av tre workshoppar: du väljer själv om du deltar i samtliga eller bara en eller två. De som anmäler sig i förväg har förtur till kursen – men i mån av plats är du välkommen med även utan föranmälan.

Kursen ges på distans (via Zoom). Anmäl dig senast en vecka före kursstart via e-post med rubriken ”Anmälan till Skriva uppsats”. Skriv ditt namn samt i vilket ämne och på vilken nivå du skriver uppsatsen. Du får en bekräftelse på anmälan och information om Zoomadress m.m.

Om du skriver uppsats tillsammans med någon annan som också vill gå kursen måste ni skicka var sin anmälan.

Anmälan: studieverkstan@sh.se

Datum vårterminen 2024:

Tisdag 19/3 kl. 16–18: Metoder
Tisdag 26/3 kl. 16–18: Forskarens arbetsprocess
Torsdag 2/4 kl. 16–18: Uppsatsens formalia

Workshop: Studera strukturerat

Behöver du tips och idéer för att få en enklare och mer strukturerad studietid?

Denna workshop riktar sig framför allt till dig som har, eller misstänker att du har, en funktionsvariation, men alla intresserade studenter på SH och RKH är välkomna. Den är ett samarbete mellan Studieverkstan, Talbok och Funka.

Här får du veta mer om studieteknik och studieplanering, talböcker och uppläsningsverktyg. Vi ger information om det stöd som högskolan erbjuder, och besvarar dina frågor.

Du bestämmer innehållet på workshopen – vad vill du lära dig mer om?

Datum vårterminen 2024:

Onsdag 13/3 (tid och plats meddelas senare)