Studieverkstans kurser och föreläsningar

Här finns en översikt över Studieverkstans kurser och föreläsningar. OBS: Samtliga kurser och föreläsningar ges på distans under vårterminen 2021. Om inget annat anges äger kurstillfällena rum i Studieverkstans Zoom-rum.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyckas med dina studier!

Lyckas med dina studier är ett kursrum för självstudier om bland annat läs- och studiestrategier och om akademiskt skrivande och talande. Här hittar du tips på böcker, filmer och annat som kan hjälpa dig i dina akademiska studier.

Kursrummet Lyckas med dina studier - Öppnas i nytt fönsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Studietipset

Program vårterminen 2021:
Samtliga äger rum kl. 12.15–12.45 i Studieverkstans Zoomrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Mån 25/1: Kom i gång med studierna
Tis 26/1: Studieteknik
Ons 27/1: Att läsa akademisk text
Tors 28/1: Att förstå tentafrågor
Mån 1/2: Att skriva akademisk text
Tis 2/2: Citera och referera rätt
Ons 3/2: Stresshantering
Tors 4/2: Tala inför grupp
Mån 8/2: Academic Writing in English
Tis 9/2: Att studera med funktionsnedsättning
Ons 10/2: Att skapa effektiva grupparbeten
Tors 11/2: Varva ner

Kurs: Att skriva akademiskt

Kursen ger en introduktion till akademiskt skrivande och tar upp läs- och skrivstrategier, språk- och skrivregler och referenshantering. Här får du en grund för ditt fortsatta arbete med skrivande i studierna. Kursen omfattar tre tillfällen som har olika teman.

Anmäl dig senast en vecka före kursstart via e-post med rubriken ”Anmälan till Att skriva akademiskt”. Skriv ditt namn och vilken kurs du studerar. Du får en bekräftelse på anmälan och information om lokal m.m.

Anmälan: studieverkstan@sh.se

Datum vårterminen 2021:
Torsdag 4 februari kl. 16–18: Vad är akademisk text?
Tisdag 9 februari kl. 16–18: Textens struktur
Onsdag 10 februari kl. 16–18: Respons och bearbetning

Kurs: Skriva uppsats på B- och C-nivå

Kursen vänder sig till dig som skriver uppsats på B- eller C-nivå under terminen, och omfattar tre seminarier med följande teman: metoder, forskarens arbetsprocess och uppsatsens formalia. Möjlighet till individuell handledning finns.

Anmäl dig senast en vecka före kursstart via e-post med rubriken ”Anmälan till Skriva uppsats”. Skriv ditt namn, i vilket ämne och på vilken nivå du skriver uppsatsen samt din handledares namn. Du får en bekräftelse på anmälan och information om lokal m.m.

Om du skriver tillsammans med någon annan som också vill gå kursen måste ni skicka var sin anmälan.

Anmälan: studieverkstan@sh.se

Datum vårterminen 2021:
Tisdag 16 mars kl. 16–18: Metoder
Tisdag 23 mars kl. 16–18: Forskarens arbetsprocess
Tisdag 30 mars kl. 16–18: Uppsatsens formalia

Kurs: Tala lätt

Undviker du situationer där du förväntas tala inför grupp?
Vill du känna dig säkrare på att ta ordet på seminarierna?
Vill du träna på att hålla en muntlig presentation?

Studieverkstan ger tre workshoppar om strategier som kan göra dig bekvämare att tala i och inför en grupp.

Du är välkommen att delta vid samtliga tillfällen eller vid ett eller två av dem. De som anmäler sig i förväg har förtur.

Skicka anmälan med rubriken ”Tala lätt” till: studieverkstan@sh.se

Datum vårterminen 2021:
Onsdag 17 mars kl. 16–18
Onsdag 24 mars kl. 16–18
Onsdag 31 mars kl. 16–18

Kurs: Svensk grammatik för andraspråkstalare

Kursen riktar sig till dig som talar och skriver svenska som andraspråk på hög nivå men som vill repetera delar av grammatiken, t.ex. ordföljd, tempus och kongruens.

Datum vårterminen 2021:
Onsdag 7 april kl. 16–18
Onsdag 14 april kl. 16–18
Onsdag 21 april kl. 16–18

Skicka anmälan med rubriken ”Svensk grammatik för andraspråkstalare” till: studieverkstan@sh.se

Workshop: Studera strukturerat

Behöver du tips och idéer för att få en enklare och mer strukturerad studietid?

Denna workshop riktar sig framför allt till dig som har, eller misstänker att du har, en funktionsvariation, men alla intresserade studenter på SH och RKH är välkomna. Den är ett samarbete mellan Studieverkstan, Talbok och Funka.

Här får du veta mer om studieteknik och studieplanering, talböcker och uppläsningsverktyg. Vi ger information om det stöd som högskolan erbjuder, och besvarar dina frågor.

Du bestämmer innehållet på workshopen. Vad vill du veta?

Datum vårterminen 2021:
Tisdag den 13 april kl. 13–15.