Studieverkstans kurser och föreläsningar

Här finns en översikt över Studieverkstans kurser och föreläsningar.

Lyckas med dina studier!

Lyckas med dina studier är ett kursrum för självstudier om bland annat läs- och studiestrategier och om akademiskt skrivande och talande. Här hittar du tips på böcker, filmer och annat som kan hjälpa dig i dina akademiska studier.

Kursrummet Lyckas med dina studier - Öppnas i nytt fönsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Studietipset

Studietipset är korta lunchföreläsningar om akademiska studier – särskilt nyttiga för dig som är ny student. Ingen föranmälan behövs – bara att dyka upp!

Tid och plats: kl. 12.15–12.45 i bibliotekets lounge, entréplan

Program ht 2019

Mån 9/9: Kom i gång med studierna
Tis 10/9: Studieteknik
Ons 11/9: Att läsa akademisk text
Tors 12/9: Att förstå tentafrågor
Mån 16/9: Att skriva akademisk text
Tis 17/9: Citera och referera rätt
Ons 18/9: Stresshantering
Tors 19/9: Academic Writing in English
Mån 23/9: Att skapa effektiva grupparbeten
Tis 24/9: Varva ner

Kurs: Att skriva akademiskt

Kursen ger en introduktion till akademiskt skrivande och tar upp läs- och skrivstrategier, språk- och skrivregler och referenshantering. Här får du en grund för ditt fortsatta arbete med skrivande i studierna. Kursen omfattar tre tillfällen som har olika teman.

Anmäl dig senast en vecka före kursstart via e-post med rubriken ”Anmälan till Att skriva akademiskt”. Skriv ditt namn och vilken kurs du studerar. Du får en bekräftelse på anmälan och information om lokal m.m.

Anmälan: studieverkstan@sh.se

Datum ht 2019:

Onsdag 11 september kl. 16–18: Vad är akademisk text?
Måndag 16 september kl. 16–18: Textens struktur
Onsdag 18 september kl. 16–18: Respons och bearbetning

Kurs: Skriva uppsats på B- och C-nivå

Kursen vänder sig till dig som skriver uppsats på B- eller C-nivå under terminen, och omfattar tre seminarier med följande teman: metoder, forskarens arbetsprocess och uppsatsens formalia. Möjlighet till individuell handledning finns.

Anmäl dig senast en vecka före kursstart via e-post med rubriken ”Anmälan till Skriva uppsats”. Skriv ditt namn, i vilket ämne och på vilken nivå du skriver uppsatsen samt din handledares namn. Du får en bekräftelse på anmälan och information om lokal m.m.

Om du skriver tillsammans med någon annan som också vill gå kursen måste ni skicka var sin anmälan.

Anmälan: studieverkstan@sh.se

Datum ht 2019:

Onsdag 20 november kl. 16–18: Metoder
Onsdag 27 november kl. 16–18: Forskarens arbetsprocess
Onsdag 4 december kl. 16–18: Uppsatsens formalia

Kurs: Tala lätt

Undviker du situationer där du förväntas tala inför grupp?
Vill du känna dig säkrare på att ta ordet på seminarierna?
Vill du träna på att hålla en muntlig presentation?

Studieverkstan ger tre workshoppar om strategier som kan göra dig bekvämare att tala i och inför en grupp.

Du är välkommen att delta vid samtliga tillfällen eller vid ett eller två av dem. De som anmäler sig i förväg har förtur.

Skicka anmälan med rubriken ”Tala lätt” till: studieverkstan@sh.se

Datum ht 2019:

Torsdag 24 oktober kl. 16–18
Torsdag 31 oktober kl. 16–18
Onsdag 6 november kl. 16–18

Workshop: Studera strukturerat

Behöver du tips och idéer för att få en enklare och mer strukturerad studietid? Denna workshop ges framför allt för dig som har funka-intyg. Den är ett samarbete mellan Studieverkstan, Talbok och Funka.

Här får du veta mer om studieteknik, talböcker samt användbara verktyg och appar. Vi ger information om det stöd som högskolan erbjuder, och du får också dela erfarenheter med andra studenter.

Workshoppen ges två gånger under terminen. Fika ingår och du får självklart anmäla dig till bägge workshopparna.

Skicka anmälan med rubriken ”Studera strukturerat” till: studieverkstan@sh.se

Datum ht 2019:

Onsdag 9 oktober kl. 10–12
Torsdag 17 oktober kl. 13–15