Studieverkstans kurser och föreläsningar

Här finns en översikt över Studieverkstans kurser och föreläsningar. Observera att föranmälan krävs till de flesta av kurserna.

Lyckas med dina studier!

Lyckas med dina studier är ett kursrum för självstudier om bland annat läs- och studiestrategier och om akademiskt skrivande och talande. Här hittar du tips på böcker, filmer och annat som kan hjälpa dig i dina akademiska studier.

Kursrummet Lyckas med dina studier - Öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Studietipset – korta lunchföreläsningar i biblioteket

Program höstterminen 2022:

Samtliga pass äger rum kl. 12.15–12.45 i bibliotekets lounge, plan 5.

Mån 5/9: Kom i gång med studierna
Tis 6/9: Studieteknik
Ons 7/9: Att läsa akademisk text
Tors 8/9: Att förstå tentafrågor
Mån 12/9: Att skriva akademisk text
Tis 13/9: Att skapa effektiva grupparbeten
Tors 15/9: Att studera med funktionsnedsättning
Fre 16/9: Citera och referera rätt
Mån 19/9: Academic Writing in English
Tis 20/9: Stresshantering
Ons 21/9: Att tala inför grupp
Tors 22/9: Varva ner
Fre 23/9: Studie- och karriärplanering 

Kurs: Att skriva akademiskt

Kursen ger en introduktion till akademiskt skrivande och tar upp läs- och skrivstrategier, språk- och skrivregler och referenshantering. Här får du en grund för ditt fortsatta arbete med skrivande i studierna. Kursen omfattar tre tillfällen som har olika teman.

Den inledande föreläsningen tisdag 13 september är öppen för alla intresserade (ingen anmälan behövs). I samband med föreläsningen kan du sedan anmäla dig till de två efterföljande seminarierna med fördjupning och praktiska övningar (begränsat antal platser).

Datum höstterminen 2022:

Tisdag 13 september kl. 16–18: Vad är akademisk text? (öppen föreläsning)
Torsdag 15 september kl. 16–18: Textens struktur
Tisdag 20 september kl. 16–18: Respons och bearbetning

Lokal: MC 227

Kurs: Skriva uppsats på B- och C-nivå

Kursen vänder sig till dig som skriver uppsats på B- eller C-nivå under terminen, och omfattar tre seminarier med följande teman: metoder, forskarens arbetsprocess och uppsatsens formalia. Möjlighet till individuell handledning finns.

Anmäl dig senast en vecka före kursstart via e-post med rubriken ”Anmälan till Skriva uppsats”. Skriv ditt namn, i vilket ämne och på vilken nivå du skriver uppsatsen samt din handledares namn. Du får en bekräftelse på anmälan och information om lokal m.m.

Om du skriver uppsats tillsammans med någon annan som också vill gå kursen måste ni skicka var sin anmälan.

Anmälan: studieverkstan@sh.se

Datum höstterminen 2022:

Onsdag 2 november kl. 16–18: Metoder
Onsdag 9 november kl. 16–18: Forskarens arbetsprocess
Onsdag 16 november kl. 16–18: Uppsatsens formalia

Kurs: Tala lätt

Undviker du situationer där du förväntas tala inför grupp?
Vill du känna dig säkrare på att ta ordet på seminarierna?
Vill du träna på att hålla en muntlig presentation?

Studieverkstan ger tre workshoppar om strategier som kan göra dig bekvämare med att tala i och inför en grupp.

Du är välkommen att delta vid samtliga tillfällen eller vid ett eller två av dem. De som anmäler sig i förväg har förtur.

Skicka anmälan med rubriken ”Tala lätt” till: studieverkstan@sh.se

Datum höstterminen 2022:

Tisdag 4 oktober kl. 16–18
Torsdag 6 oktober kl. 16–18
Måndag 17 oktober kl. 16–18

Lokal: MC 518

Kurs: Svensk grammatik för andraspråkstalare

Kursen riktar sig till dig som talar och skriver svenska som andraspråk på hög nivå men som vill repetera delar av grammatiken, t.ex. ordföljd, tempus och kongruens.

Skicka anmälan med rubriken ”Svensk grammatik för andraspråkstalare” till: studieverkstan@sh.se

Datum höstterminen 2022:

Onsdag 12 oktober kl. 16–18
Onsdag 19 oktober kl. 16–18
Onsdag 26 oktober kl. 16–18

Lokal: ME 552

Workshop: Studera strukturerat

Behöver du tips och idéer för att få en enklare och mer strukturerad studietid?

Denna workshop riktar sig framför allt till dig som har, eller misstänker att du har, en funktionsvariation, men alla intresserade studenter på SH och RKH är välkomna. Den är ett samarbete mellan Studieverkstan, Talbok och Funka.

Här får du veta mer om studieteknik och studieplanering, talböcker och uppläsningsverktyg. Vi ger information om det stöd som högskolan erbjuder, och besvarar dina frågor.

Du bestämmer innehållet på workshopen – vad vill du lära dig mer om?

Datum höstterminen 2022:

Datum meddelas senare.