Student

Student-Ladok

Ladok är ett system där kan du registrera dig på kurser, se resultat och hämta intyg och mycket mer. Systemet används på de flesta universitet och högskolor i Sverige.

Student-Ladok

Som student på Södertörns högskola kan du via Student-Ladok själv kontrollera dina personuppgifter, kursregistreringar och studieresultat. Där kan du även själv skriva ut resultatintyg eller nationellt resultatintyg, som visar dina resultat från andra lärosäten, över godkända kurser och prov. Du kan även skriva ut ett registreringsintyg.

Se filmer om vad du kan göra i Student-Ladok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inloggning

För att komma åt behöver du ha ett SH-konto. Hur du aktiverar SH-kontot kan du se i kortet nedan.

SH-konto

SH-konto

Alla studenter på högskolan får ett eget SH-konto som ger tillgång till högskolans IT-miljö. Här får du veta hur du hämtar ut kontot och mer.

Studieintyg

Du som studerar eller tidigare har studerat på Södertörns högskola kan få ett resultat- eller registreringsintyg om du loggar in på Student-Ladok. Tänk på att du behöver aktiva studentuppgifter för att kunna logga in på Ladok. För frågor om kontohantering, kontakta info@sh.se

Adressändring och e-post

Namn och adress uppdateras i Ladok automatiskt. Skulle dock inte dina uppgifter ha uppdaterats i Student-Ladok, vänligen kontakta ladok@sh.se. Du kan själv ändra till en tillfällig adress på Student-Ladok, på samma ställe kan du även ändra din e-postadress.

Ändring av namn och personnummer

Ladok har en automatisk överföring från Skatteverket gällande personnummer och namn. Om du har ett tilltalsnamn angivet i folkbokföringen läggs det in som förnamn i Ladok. I annat fall läggs alla dina förnamn in. Om du vill ha endast ett namn som förnamn i Ladok så måste du ange det namnet som tilltalsnamn hos Skatteverket. Om du har bytt personnummer hos Skatteverket och ditt personnummer inte har ändrats i Ladok, vänligen skicka ett personbevis till ladok@sh.se.

Regelverk för Ladok

Studentregistrets uppbyggnad och innehåll regleras i den så kallade Studiedokumentationsförordningen, ”Förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor” (SFS 1993:1153 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Ändamålet är att säkra studenternas studieresultat och därutöver ska uppgifterna ligga till grund för uppföljning och utvärdering, offentlig statistik (SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) samt resurstilldelning.

Alla uppgifter i LADOK faller under offentlighetsprincipen. Centrala studiestödsnämnden (CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) har direkt tillgång till de uppgifter i registret som behövs för behandling av studiestödsansökningar.

Du kan läsa Ladoks tillgänglighetsredogörelse på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-11-16