Händer som sträcker sig efter avhandlingar.

Registrera forskning i DiVA

Som forskare kan du registrera dina publikationer i det digitala arkivet DiVA. Då bidrar du till att synliggöra din och högskolans forskning. Många lärosäten och forsknings­­institutioner i Sverige använder DiVA för elektronisk registrering och publicering.

Varför ska jag registrera min forskning i DiVA?

I Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) samlas lärosätets vetenskapliga publicering. Ett par dagar efter att du har registrerat din publikation i DiVA överförs informationen även till den nationella databasen SwePublänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Databasen är en söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Fulltexterna i DiVA plockas också upp av Google Scholar.

Både Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola sammanställer publikationsstatistik till högskolornas årsredovisningar utifrån det som är registrerat i publikationsdatabasen DiVA. För att Södertörns högskolas publikationer skall räknas med i årsredovisningen måste de vara registrerade senast 15 januari följande år.

Hur DiVA används på Södertörns högskola kan du läsa mer om i "Riktlinjer för registrering i publikationsdatabasen DiVA" och "Registrering av publikationer till årsredovisningen". Dokumenten hittar du på Medarbetarwebben om du söker på "DiVA publikationsdatabas".

Parallellpublicera i DiVA

Flera forsknings­­­finansiärer kräver att publikationer ska göras fritt tillgängliga, men förlagen har olika regler om vad som får publiceras och när det får publiceras. Ett sätt att göra din publikation fritt tillgänglig är att ladda upp fulltexten i DiVA. Läs mer under Parallellpublicera din publikation i DiVA (grön OA), där finns information om vad du ska tänka på innan du parallell­­publicerar din publikation.

Förenklad registrering i DiVA

Här kan du som är forskare på Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola få hjälp att registrera din forskning i DiVA. Genom att fylla i formuläret, kan biblioteket göra registreringen i åt dig. Det tar 5–6 dagar innan registreringen är gjord. Vi hör av oss när publikationen är registrerad eller om vi behöver mer information.

Registrera själv din forskning i DiVA

När du ska registrera dina publikationer kan du ta hjälp av manualen DiVA publikationsdatabas vid Södertörns högskola (pdf).PDF Där visas steg för steg hur du registrerar.

Det du registrerar blir synligt i DiVA inom 15 minuter.

Alla registrerade publikations­­­poster i DiVA granskas av en bibliotekarie, som kompletterar informationen vid behov. Om du vill komplettera eller ändra något efter det, vänligen kontakta oss på biblioteket.

När du ska registrera dina publikationer kan du ta hjälp av manualen DiVA publikationsdatabas vid Röda Korsets Högskola (pdf).PDF Där visas steg för steg hur du registrerar.

Det du registrerar blir synligt i DiVA och på din profil­sida på RKH:s webb­plats inom 15 minuter.

Alla registrerade publikations­­­poster i DiVA granskas av en bibliotekarie, som kompletterar informationen vid behov. Om du vill komplettera eller ändra något efter det, vänligen kontakta oss på biblioteket.

Skaffa dig ett unikt forskar-id hos ORCID

ORCID (Open Researcher & Contributor ID) är en intresse­organisation som utan kostnad tillhandahåller ett internationellt register över digitala unika identifierare för forskare. Huvudsyftet med ORCID är att kunna skilja forskare med samma/liknande namn, så att forskningen knyts till rätt person. ORCID används hos flera förlag och forsknings­finansiärer och du kan då ange ditt ORCID iD när du skickar in artiklar eller ansöker om forsknings­anslag.

I ORCID finns det möjlighet att lägga till biografi, publikations­lista och forsknings­finansiärer till din profil. Du kontrollerar själv vad som ska synas för andra och om du byter lärosäte, forsknings­område eller ändrar namn följer ditt ORCID iD med dig.

Läs mer och registrera dig på ORCID:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hör av dig till publications@sh.se när du har skapat ett ORCID iD, så kopplar vi det till dina publikationer i DiVA.

Mer om DiVA

DiVA-portallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett öppet tillgängligt arkiv. Här registrerar och publicerar många svenska högskolor, universitet och forsknings­­institut sin forskning. Både Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola är medlemmar i DiVA-samarbetet. I DiVA-portalen söker du om du vill se vad alla medlemmar har registrerat i DiVA.

DiVA- Södertörns högskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster söker du i om du endast vill se det som Södertörns högskola har registrerat

DiVA- Röda Korsets Högskola länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersöker du i om du endast vill se det som Röda Korsets Högskola har registrerat

Standard för svensk indelning av forskningsämnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en statistisk standard för klassificering av forsknings­­ämnen. Ämnes­indelningen används i DiVA.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-06-12