Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Baltic and East European Graduate School

The Baltic and East European Graduate School (BEEGS) är en del av Södertörn högskola lokaliserad i södra Stockholm. BEEGS är en del av Centrum för Östersjö- och Östeuropastudier, CBEES.

The Baltic and East European Graduate School (BEEGS) är en unik miljö för forskarstudier.

Vid forskarskolan BEEGS, en del av Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola utvecklas specialister med särskild kompetens. Här erbjuds en internationell sammansättning av doktorander, en tvärvetenskaplig tyngdpunkt i forskarutbildningen i kombination med specifika disciplinära studier samt särskild tonvikt på regionala studier i Östersjö- och Östeuroparegionen.

Ansökan om antagning till BEEGS sker oftast en gång per år. Sökande från alla länder är välkomna. Goda kunskaper i engelska krävs då det är arbetsspråket.