Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Lotte Alsterdal-priset

2016 gick Lotte Alsterdal bort efter en kort tids sjukdom. Lotte spelade en central och aktiv roll i uppbyggnaden av Centrum för praktisk kunskap och de erfarenhetsbaserade lärarutbildningarna vid högskolan. För att hedra hennes minne har Centrum för praktisk kunskap inrättat ett Lotte Alsterdal-pris som ska delas ut till uppsatsförfattare på kandidat- magister-och master nivå som är skrivna i Lottes anda.

Ingela Frän - mottagare av Lotte Alsterdal-priset 2017

Motiveringen löd:

"I centrum för Ingela Fräns undersökning står det Aristoteliska begreppet fronesis – praktisk visdom – och frågan om det kan uppdateras till vår tid för att finna ett vårdparadigm där mötet med den enskilda, lidande människan kan befinna sig i centrum. I uppsatsen utforskas träffsäkert och initierat hur styrningsideal påverkar människosyn och bildningsvillkor. Fräns ansats är konstruktiv; i uppsatsen beskrivs hur det trots allt finns en plats för det kloka omdömet – i rummet mellan de medicinska undersökningarna och de ekonomiska styrmodellerna för evidensbaserad och effektiv vård."