Lotte Alsterdal-priset

2016 gick Lotte Alsterdal bort efter en kort tids sjukdom. Lotte spelade en central och aktiv roll i uppbyggnaden av Centrum för praktisk kunskap och de erfarenhetsbaserade lärarutbildningarna vid högskolan. För att hedra hennes minne har Centrum för praktisk kunskap inrättat ett Lotte Alsterdal-pris som ska delas ut till uppsatsförfattare på kandidat- magister-och master nivå som är skrivna i Lottes anda.

Ingela Frän - mottagare av Lotte Alsterdal-priset 2017

Motiveringen löd:

"I centrum för Ingela Fräns undersökning står det Aristoteliska begreppet fronesis – praktisk visdom – och frågan om det kan uppdateras till vår tid för att finna ett vårdparadigm där mötet med den enskilda, lidande människan kan befinna sig i centrum. I uppsatsen utforskas träffsäkert och initierat hur styrningsideal påverkar människosyn och bildningsvillkor. Fräns ansats är konstruktiv; i uppsatsen beskrivs hur det trots allt finns en plats för det kloka omdömet – i rummet mellan de medicinska undersökningarna och de ekonomiska styrmodellerna för evidensbaserad och effektiv vård."