Centrum för praktisk kunskap

Student

Centrum för praktisk kunskap har som uppdrag att medvetandegöra, utforska, undervisa om och kritiskt granska olika former av praktisk kunskap, särskilt i yrkeslivet. Här skapar vi möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken men också exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare.

Två forskningsområden som vi arbetar mycket med är de människovårdande yrkenas humaniora och lärarens och lärandets praktiska kunskap. Vår forskning är mångvetenskaplig och hämtar sina teorier och metoder ur en humanistisk vetenskapstradition med ämnen som filosofi, idéhistoria, estetik, pedagogik och etnologi.

På våra olika utbildningar strävar vi efter att bygga broar mellan erfarenhetskunskap och vetenskaplig kunskap. Studierna kombinerar deltagarnas egna erfarenheter och berättelser från yrkeslivet med humanistiska perspektiv och teorier.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Verksamhetsberättelse 2006.pdf 21.2 kB 2019-02-05 12.02
Verksamhetsberättelse 2007.pdf 87.6 kB 2019-02-05 12.04
Verksamhetsberättelse 2008.pdf 28 kB 2019-02-05 12.04
Verksamhetsberättelse 2009.pdf 108.7 kB 2019-02-05 12.20
Verksamhetsberättelse 2010.pdf 141.6 kB 2019-02-05 12.20
Verksamhetsberättelse 2011.pdf 134.7 kB 2019-02-05 12.20
Verksamhetsberättelse 2012.pdf 73.6 kB 2019-02-05 12.20
Verksamhetsberättelse 2013.pdf 146.5 kB 2019-02-05 12.20
Centrums verksamhetsberättelse 2014 med handlingsplan 2015 rev .pdf 615.6 kB 2019-02-05 12.22
Verksamhetsberättelse 2015 samt verksamhetsplan 2016.pdf 214.8 kB 2019-02-05 12.22
Verksamhetsberättelse 2016 samt plan 2017.pdf 253.4 kB 2019-02-05 12.22
Verksamhetsberättelse 2017 samt verksamhetsplan 2018.pdf 255 kB 2019-02-05 12.22

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-02-27