Centrum för praktisk kunskap

Student

Centrum för praktisk kunskap har som uppdrag att medvetandegöra, utforska, undervisa om och kritiskt granska olika former av praktisk kunskap, särskilt i yrkeslivet. Här skapar vi möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken men också exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare.

Två forskningsområden som vi arbetar mycket med är de människovårdande yrkenas humaniora och lärarens och lärandets praktiska kunskap. Vår forskning är mångvetenskaplig och hämtar sina teorier och metoder ur en humanistisk vetenskapstradition med ämnen som filosofi, idéhistoria, estetik, pedagogik och etnologi.

På våra olika utbildningar strävar vi efter att bygga broar mellan erfarenhetskunskap och vetenskaplig kunskap. Studierna kombinerar deltagarnas egna erfarenheter och berättelser från yrkeslivet med humanistiska perspektiv och teorier.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-02-27