Student

Centrum för praktisk kunskap

Centrum för praktisk kunskap har som uppdrag att medvetandegöra, utforska, undervisa om och kritiskt granska olika former av praktisk kunskap, särskilt i yrkeslivet. Här skapar vi möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken men också exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare.

Två forskningsområden som vi arbetar mycket med är de människovårdande yrkenas humaniora och lärarens och lärandets praktiska kunskap. Vår forskning är mångvetenskaplig och hämtar sina teorier och metoder ur en humanistisk vetenskapstradition med ämnen som filosofi, idéhistoria, estetik, pedagogik och etnologi.

På våra olika utbildningar strävar vi efter att bygga broar mellan erfarenhetskunskap och vetenskaplig kunskap. Studierna kombinerar deltagarnas egna erfarenheter och berättelser från yrkeslivet med humanistiska perspektiv och teorier.

Samverkan
Lotte Alsterdal-priset
Projekt och publikationer
Personal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Verksamhetsberättelse 2006.pdf Pdf, 21.2 kB. 21.2 kB 2019-02-05 12.02
Verksamhetsberättelse 2007.pdf Pdf, 87.6 kB. 87.6 kB 2019-02-05 12.04
Verksamhetsberättelse 2008.pdf Pdf, 28 kB. 28 kB 2019-02-05 12.04
Verksamhetsberättelse 2009.pdf Pdf, 108.7 kB. 108.7 kB 2019-02-05 12.20
Verksamhetsberättelse 2010.pdf Pdf, 141.6 kB. 141.6 kB 2019-02-05 12.20
Verksamhetsberättelse 2011.pdf Pdf, 134.7 kB. 134.7 kB 2019-02-05 12.20
Verksamhetsberättelse 2012.pdf Pdf, 73.6 kB. 73.6 kB 2019-02-05 12.20
Verksamhetsberättelse 2013.pdf Pdf, 146.5 kB. 146.5 kB 2019-02-05 12.20
Centrums verksamhetsberättelse 2014 med handlingsplan 2015 rev .pdf Pdf, 615.6 kB. 615.6 kB 2019-02-05 12.22
Verksamhetsberättelse 2015 samt verksamhetsplan 2016.pdf Pdf, 214.8 kB. 214.8 kB 2019-02-05 12.22
Verksamhetsberättelse 2016 samt plan 2017.pdf Pdf, 253.4 kB. 253.4 kB 2019-02-05 12.22
Verksamhetsberättelse 2017 samt verksamhetsplan 2018.pdf Pdf, 255 kB. 255 kB 2019-02-05 12.22
Verksamhetsberättelse 2018 samt verksamhetsplan 2019.pdf Pdf, 854.5 kB. 854.5 kB 2021-09-27 13.49
Verksamhetsberättelse 2019 samt verksamhetsplan 2020.pdf Pdf, 410.3 kB. 410.3 kB 2021-09-27 13.49
Verksamhetsberättelse 2020 samt verksamhetsplan 2021.pdf Pdf, 794.9 kB. 794.9 kB 2021-09-27 13.49
Verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022.pdf Pdf, 318.3 kB. 318.3 kB 2023-02-09 11.17
Verksamhetsberättelse 2022 och verksamhetsplan 2023.pdf Pdf, 718.3 kB. 718.3 kB 2023-02-09 11.17
Verksamhetsberättelse 2023 och verksamhetsplan 2024.pdf Pdf, 234 kB. 234 kB 2024-04-05 08.26

Kontakt

Centrum för praktisk kunskap

Institutionen för Kultur och lärande

praktiskkunskap@sh.se