Personal på Centrum för praktisk kunskap

Föreståndare: Eva Schwarz

Institutionssekreterare: Emil Sunnerfjell

Forskare, lärare och övrig personal:

Adrian Ratkic

Adrian Ratkic

Fil dr

Lektor

Jag arbetar som lärare vid Centrum för praktisk kunskap, inom polisutbildningen, samt inom fritids- och förskolelärarprogrammen.

Institutionen för kultur och lärande

PD231

Anna Wennergren

Anna Wennergren

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD217

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag arbetar sedan ht 2017 som doktorand i forskningsprojektet "Kollektivets fronesis". Jag är intresserad av lärares kollektiva praktiska kunskap och dess villkor.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Carl Cederberg

Carl Cederberg

Docent

Lektor

Filosof på Centrum för praktisk kunskap. Intresserad av skärningspunkten mellan etik, metafysik och politisk teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Emil Sunnerfjell

Emil Sunnerfjell

Utbildningsadministration för "Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning", "Centrum för praktisk kunskap" samt forskarutbildningsområdet "Kritisk kulturteori".

Institutionen för kultur och lärande

PC215

Emma Isaksson

Emma Isaksson

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Jag arbetar som avdelningsföreståndare för filosofi och Centrum för praktisk kunskap.

Institutionen för kultur och lärande

PD204

Eva Schwarz

Eva Schwarz

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag jobbar som föreståndare på Center för praktisk kunskap. Jag är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD203

Fredrik Svenaeus

Fredrik Svenaeus

Professor

Jag är filosof och professor vid Centrum för praktisk kunskap. Mina huvudområden är medicinens filosofi och humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD201

John Haglund

John Haglund

Adjunkt

Centrum för praktisk kunskap

Institutionen för kultur och lärande

PD206

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Docent

Lektor

Forskning och undervisning vid Centrum för praktisk kunskap. Projektledare för forskningsprojektet Kollektivets fronesis. Disputerade i filosofi med en avhandling om Kierkegaard.

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD202

Mari Zetterqvist Blokhuis

Mari Zetterqvist Blokhuis

Doktorand

Jag är doktorand på Centrum för praktisk kunskap och arbetar med projektet "Hästkulturer i omvandling - interaktion och etik mellan människa och häst i Sverige och Polen"

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD208

Stina Bäckström

Stina Bäckström

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Ursula Naeve-Bucher

Ursula Naeve-Bucher

Fil dr

Lektor

Jag undervisar inom lärarutbildningen, mest på den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen. Jag är även samordnare för de fristående kurserna inom lärarutbildningen.

Institutionen för kultur och lärande

MA736