Personal på Centrum för praktisk kunskap

Föreståndare: Eva Schwarz

Institutionssekreterare: Emil Sunnerfjell

Forskare, lärare och övrig personal:

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag arbetar sedan ht 2017 som doktorand i forskningsprojektet "Kollektivets fronesis". Jag är intresserad av lärares kollektiva praktiska kunskap och dess villkor.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Carl Cederberg

Carl Cederberg

Docent

Lektor

Filosof på Centrum för praktisk kunskap. Intresserad av skärningspunkten mellan etik, metafysik och politisk teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD208

Ellen Jacobsson

Ellen Jacobsson

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Docent

Lektor

Forskning och undervisning vid Centrum för praktisk kunskap. Projektledare för forskningsprojektet Kollektivets fronesis. Disputerade i filosofi med en avhandling om Kierkegaard.

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Maria Pröckl

Maria Pröckl

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i den praktiska kunskapens teori med inriktning mot förskola på CPK, som tillhör institutionen för kultur och lärande. Undervisar på CPK, LU och PU..

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Adrian Ratkic

Adrian Ratkic

Fil dr

Lektor

Undervisar vid Centrum för praktisk kunskap.

Institutionen för kultur och lärande

PD231

Eva Schwarz

Eva Schwarz

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag jobbar som föreståndare på Center för praktisk kunskap. Jag är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD203

Mani Shutzberg

Mani Shutzberg

Doktorand

Arbetar på sin avhandling i den praktiska kunskapens teori, med fokus på läkares praktiska kunskap i allmänhet och den kunskap som ryms i vardagsmotståndets praktik i synnerhet.

Institutionen för kultur och lärande

PD209

Emil Sunnerfjell

Emil Sunnerfjell

Utbildningsadministration för "Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning", "Centrum för praktisk kunskap" samt forskarutbildningsområdet "Kritisk kulturteori".

Institutionen för kultur och lärande

PC215

Fredrik Svenaeus

Fredrik Svenaeus

Professor

Jag är filosof och professor vid Centrum för praktisk kunskap. Mina huvudområden är medicinens filosofi och humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD201

Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD202

Maria Wolrath-Söderberg

Maria Wolrath-Söderberg

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i retorik och utvecklingsledare för Högskolepedagogiska utvecklingsenheten . För närvarande forskar jag om klimatargumentation.

Institutionen för kultur och lärande

PB222