Personal på Centrum för praktisk kunskap

Föreståndare: Eva Schwarz

Institutionssekreterare: Emil Sunnerfjell

Forskare, lärare och övrig personal:

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag är lärare och doktorand i den praktiska kunskapens teori. Mitt forskningsintresse är lärares yrkeskunnande; kunskap, lärande och praktik.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Carl Cederberg

Carl Cederberg

Docent

Lektor

Filosof på Centrum för praktisk kunskap. Intresserad av skärningspunkten mellan etik, metafysik och politisk teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD206

Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

Fil dr

Lektor

Jag är etnolog och lektor vid Centrum för praktisk kunskap. Som forskare arbetar jag främst inom området medicinsk humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD208

Urban Hermansson

Urban Hermansson

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Facilitatores praktiska kunskap och omdöme

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Ellen Jacobsson

Ellen Jacobsson

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Docent

Lektor

Forskning och undervisning vid Centrum för praktisk kunskap. Projektledare för forskningsprojektet Kollektivets fronesis. Disputerade i filosofi med en avhandling om Kierkegaard.

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Jennie Plate Blomberg

Jennie Plate Blomberg

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Forskar om svenska och finska gymnasielärares levda erfarenhet av tråkighet.

Institutionen för kultur och lärande

MA712

Maria Pröckl

Maria Pröckl

Fil dr

Lektor

Jag undervisar på lärarprogrammet särskilt förskollärarutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PD204

Adrian Ratkic

Adrian Ratkic

Fil dr

Lektor

Undervisar vid Centrum för praktisk kunskap.

Institutionen för kultur och lärande

PD231

Eva Schwarz

Eva Schwarz

Docent

Programsamordnare

Lektor

Eva Schwarz är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori och forskar just nu om kollektivitet och professionell omdöme.

Institutionen för kultur och lärande

PD203

Mani Shutzberg

Mani Shutzberg

Doktorand

Arbetar på sin avhandling i den praktiska kunskapens teori, med fokus på läkares praktiska kunskap i allmänhet och den kunskap som ryms i vardagsmotståndets praktik i synnerhet.

Institutionen för kultur och lärande

Emil Sunnerfjell

Emil Sunnerfjell

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministration för "Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning", "Centrum för praktisk kunskap" samt forskarutbildningsområdet "Kritisk kulturteori".

Institutionen för kultur och lärande

PC215

Fredrik Svenaeus

Fredrik Svenaeus

Professor

Jag är filosof och professor vid Centrum för praktisk kunskap. Mina huvudområden är medicinens filosofi och humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD201

Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Avdelningsföreståndare, Institutionen för polisiärt arbete, avdelningen för grundutbildning till polis.

Institutionen för kultur och lärande

LO641

Maria Wolrath-Söderberg

Maria Wolrath-Söderberg

Docent

Lektor

Jag är lektor i retorik och utvecklingsledare för Högskolepedagogiska utvecklingsenheten . För närvarande forskar jag om klimatargumentation.

Institutionen för kultur och lärande

PB222