Samverkan

Vi anordnar seminarier, symposier och konferenser kring teman som kropp och kunskap, känslor och kunskap, narrativitet och evidens, yrkeskunnande och yrkesroll samt bildning och lärande. Såväl vår seminarieverksamhet som våra skrifter riktar sig till en bred allmänhet och företrädare för olika professioner. Ofta samlar våra symposier ett stort antal deltagare från yrkeslivet som på detta sätt möter forskningen om praktisk kunskap.

Centrum för praktisk kunskap erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar för yrkesgrupper som lärare, omsorgspersonal och poliser. Vi har gett många sådana kurser för arbetsgivare som Dramatiska institutet, Konstfack, Huddinge kommun, Karolinska sjukhuset, Polishögskolan och Södertörns polismästardistrikt. Kurserna är upplagda som en minivariant av vårt magisterprogram med ämnen som kunskapsfilosofi och etik med berättelser om det professionella mötet i fokus. Under utbildningen erbjuds såväl föreläsningar och reflektions-seminarier som handledning i eget skrivande av våra erfarna lärare.