Forskningsprojekt och publikationer

Här kan du ta del av de publikationer och forskningsprojekt där forskare från Centrum för studier av politikens organisering deltar.

Publikationer

Publikationer inom området publiceras löpande i publikationsdatabasen DiVA, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch i listningen nedan. 

Om du har frågor om texter som givits ut av centrets forskare kan du vända dig till de enskilda forskarna eller forskningsledare Adrienne Sörbom.

Här listas de publikationer där forskare från CPO har deltagit:

Allern, Elin Haugsgjerd, Nicholas Aylott and Flemming Juul Christiansen (2007), "Social Democrats and Trade Unions in Scandinavia: The Decline and Persistence of Institutional Relationships", European Journal of Political Research 46:5, 607-35.

Aylott, Nicholas (2002), "Let's Discuss This Later: Party Responses to Euro-Division in Scandinavia", Party Politics 8:4, 441-61.

Aylott, Nicholas, Magnus Blomgren and Torbjörn Bergman (2013), Parties in Multi-Level Polities: The Nordic Countries Compared (Basingstoke: Palgrave).

Aylott, Nicholas and Niklas Bolin (2017), "Managed Intra-Party Democracy: Precursory Delegation and Party Leader Selection", Party Politics 23:1, 55-65.

Bolin, Niklas, Nicholas Aylott, Benjamin von dem Berge and Thomas Poguntke (2017), "Patterns of Intra-Party Democracy across the World", in Susan E. Scarrow, Paul D. Webb and Thomas Poguntke (eds) (2017), Organizing Political Parties: Representation, Participation, and Power (Oxford: Oxford University Press), 158-85.

Coliander, J., Lid Falkman, L, Madestam, J., Modig, E., Marder, B. och Sagofossen, S. (2017). ”The Social Media Balancing Act: Testing the Use of a Balanced Self-Presentation Strategy for Politicians Using Twitter”. Computers in Human Behavior 74 (2017): 277-285.

Döös, M., Wilhelmson, L., Madestam, J., och Örnberg, Å. (2017). ”Shared principalship: The perspective of close subordinate colleagues”. Leadership and Policy in Schools, November 2017.

Garsten, Christina och Adrienne Sörbom (juli 2018, kommande) Discreet Power: How the World Economic Forum Shapes Global Marcet Agendas Stanford, CA: Stanford University Press.

Garsten, Christina och Adrienne Sörbom (reds.) (2017): Power, Policy and Profit: Corporate Engagement in Politics and Governance. London: Edward Elgar.

Garsten Christina och Adrienne Sörbom (2016): “Magical Formulae For Market Futures: Tales from the World Economic Forum Meeting in Davos”. Anthropology Today, Vol.32, Iss. 6.

Jacobsson, Kerstin och Adrienne Sörbom (2014): 2014 Jacobsson, K. & Sörbom, A. "After a Cycle of Contention: Post-Gothenburg Strategies of Left-Libertarian Activists in Sweden" Social Movements, http://dx.doi.org/10.1080/14742837.2015.1027763.

Johansson, Karl Magnus (2017) ‘Sweden and the European Union’, Oxford Research Encyclopedia of Politics New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.506

Johansson, Karl Magnus (2017) ‘The role of Europarties in EU treaty reform: Theory and practice’, Acta Politica 52 (3). DOI: 10.1057/s41269-016-0024-y

Johansson, Karl Magnus (2016) “Europarty Influence and Its Limits: The Case of the European People’s Party and the Amsterdam Treaty”. Journal of European Integration 38 (1). DOI: 10.1080/07036337.2015.1088012

Johansson, Karl Magnus (1999) ‘Tracing the employment title in the Amsterdam treaty: uncovering transnational coalitions’. Journal of European Public Policy 6 (1). DOI: 10.1080/135017699343810

Johansson, Karl Magnus and Tapio Raunio (2001) “Partisan responses to Europe: comparing Finnish and Swedish political parties”. European Journal of Political Research 39 (2). DOI: 10.1111/1475-6765.00576

Johansson, Karl Magnus och Jonas Tallberg (2010) “Explaining Chief Executive Empowerment: European Union Summitry and Domestic Institutional Change”. West European Politics 33 (2). DOI: 10.1080/01402380903538815

Madestam, J. (2014). Hur blir man vald? Om ledarskiften i tre svenska partier, Stockholm: Liber.

Madestam, J., (2017), ”En rektor när staten åter vill styra. Förändringar i skollagen som uttryck för metagovernance.” Nordisk Administrativt Tidskrift, 2/2017.

Madestam, J., & Lena Lid Falkman (2017). Rhetorical construction of political leadership in social media. Journal of Organizational Change Management, 30(3), 299–311.

Peterson, A., Mattias Wahlström och Magnus Wennerhag (2017). ”‘Normalized’ Pride? Pride Parade Participants in Six European Countries”. Sexualities. Publicerad online. Open Acess.
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1363460717715032

Piotrowski, G. & Wennerhag, M. (2015). ”Always against the state?: An analysis of Polish and Swedish radical left-libertarian activists’ interaction with institutionalized politics”. Partecipazione e conflitto 8(3).
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco/article/view/15595/13533

Poguntke, Thomas, Nicholas Aylott, Elisabeth Carter, Robert Ladrech and Kurt Richard Luther (eds) (2007), The Europeanization of National Political Parties: Power and Organizational Adaptation (London: Routledge).

Scaramuzzino, Roberto och Magnus Wennerhag (2017).”Vägen till Europa: Det svenska civilsamhället och EU”, i Filip Wijkström, Marta Reuter & Abbas Emami (red.) Civilsamhället i det transnationella rummet. Stockholm: European Civil Society Press.
http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1076917&dswid=8310

Svallfors, Stefan “Knowing the game: motivations and skills among partisan policy professionals”, Journal of Professions and Organization, Vol 4 (1): 55-69 (2017). DOI: https://doi.org/10.1093/jpo/jow008

Svallfors, Stefan “’Most MPs are not all that sharp’. Political employees and representative democracy”, International Journal of Public Administration, Vol 40 (7), pp 548-558 (2017) DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01900692.2016.1157693

Svallfors, Stefan “Politics as organized combat – new players and new rules of the game in Sweden”. New Political Economy , Vol 21 (6), pp 505-19 (2016). DOI: 10.1080/13563467.2016.1156662

Svallfors, Stefan The Moral Economy of Class. Class and Attitudes in Comparative Perspective. Stanford, CA: Stanford University Press, 2006.

Svallfors, Stefan ‘Worlds of Welfare and Attitudes to Redistribution: A Comparison of Eight Western Nations’ European Sociological Review, Vol 13 (1997), pp 283-304. [reprinted in Leibfried, Stephan & Mau, Steffen (Eds.) Welfare States: Construction, Deconstruction, Reconstruction (Vol III: Legitimation, Achievements and Integration), pp 331-52, Edward Elgar, 2008]

Svallfors, Stefan Välfärdsstatens moraliska ekonomi. Välfärdsopinionen i 90-talets Sverige. [”The Moral Economy of the Welfare State. Public Opinion on Welfare Policies in the 1990s Sweden”], Umeå: Boréa, 1996.

Sörbom, Adrienne och Magnus Wennerhag (2013). "Individualization, Life Politics, and the Reformulation of Social Critique: An Analysis of the Global Justice Movement". Critical Sociology, Vol. 39, Iss. 3.

Wennerhag, Magnus (2008), Global rörelse: Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar. Stockholm: Bokförlaget Atlas. (Avhandling).
http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5641837/1054191.pdf

Wennerhag, Magnus (2016). ”Who takes part in May Day marches?”, i Abby Peterson & Herbert Reiter (red.), The Ritual of May Day in Western Europe – Past, Present and Future. Abingdon, Oxon: Routledge.
https://www.routledge.com/The-Ritual-of-May-Day-in-Western-Europe-Past-Present-and-Future/Peterson-Reiter/p/book/9781472415271

Wennerhag, Magnus, Christian Fröhlich och Gregorz Piotrowski (red.) (2017). Radical Left Movements in Europe. Abingdon, Oxon: Routledge.
https://www.routledge.com/Radical-Left-Movements-in-Europe/Wennerhag-Frohlich-Piotrowski/p/book/9781472461469

Projekt

Här publiceras löpande aktuella forskningsprojekt från Södertörns högskolas databas för forskningsprojekt. (Om listningen är tom finns det för tillfället inga aktuella projekt i databasen).

Continuity and Change in Russian Space Policy

Russia in Space