Personal

Forskare, lärare och övrig personal:

Per Carlson

Per Carlson

Professor

Per Carlson är docent i sociologi och professor i socialt arbete. Hans forskning är inriktad på ojämlikhet i hälsa och frågor som rör alkohol och alkoholrelaterade problem.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME116

Sara Ferlander

Sara Ferlander

Docent

Lektor

Min forskning handlar om socialt kapital på olika sätt, främst kopplat till förorten, genus och hälsa. Jag gör och har gjort studier i Sverige, Belarus, Ryssland och Ukraina.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222

Mall Leinsalu

Mall Leinsalu

Docent

Projektforskare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME219

Yerko Rojas

Yerko Rojas

Lektor

Jag undervisar på högskolans socionomprogram. I min nuvarande forskning tittar jag i huvudsak på orsaker till skuldproblem och dess konsekvenser.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122B

Ola Sternäng

Ola Sternäng

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME251

Jani Turunen

Jani Turunen

Lektor

Jag är lektor i socialt arbete och undervisar på socionomprogrammet och polisutbildningen. Min forskning handlar i huvudsak om frågor kring skilsmässor och vårdnad av barn.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109