Personal

Forskare, lärare och övrig personal:

Mall Leinsalu

Mall Leinsalu

Docent

Projektforskare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME219

Ola Sternäng

Ola Sternäng

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME251

Per Carlson

Per Carlson

Professor

Per Carlson är docent i sociologi och professor i socialt arbete. Hans forskning är inriktad på ojämlikhet i hälsa och ungdomars alkoholvanor.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME116

Sara Ferlander

Sara Ferlander

Docent

Lektor

Min nuvarande forskning handlar om stadsutveckling, genus och 'placemaking'. Jag leder VR-projektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort".

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222