Personal

Forskare, lärare och övrig personal:

Per Carlson

Per Carlson

Professor

Per Carlson är docent i sociologi och professor i socialt arbete. Hans forskning är inriktad på ojämlikhet i hälsa och frågor som rör alkohol och alkoholrelaterade problem.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME116

Sara Ferlander

Sara Ferlander

Docent

Lektor

Min forskning handlar om socialt kapital, främst kopplat till hälsa. För närvarande leder jag projektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort"

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222

Ola Sternäng

Ola Sternäng

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME251