Student

Om våra forskarutbildningar

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Södertörns högskola har ett hundratal verksamma doktorander inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap. De flesta bedriver sin forskarutbildning inom något av de fem områden som högskolan har examenstillstånd för. Samarbete kring forskarutbildning bedrivs också med andra svenska lärosäten och Södertörns högskola ingår som samarbetspartner i flera nationella forskarskolor. Områdena, som vart och ett även utgör starka forskningsmiljöer, är:

  • Historiska studier: Historiska studier är ett humanistiskt område där samhälle, kultur och kulturarv studeras ur olika aspekter och med utgångspunkt i olika ämnestraditioner.
  • Kritisk kulturteori: Kritisk kulturteori är ett forskningsområde som ägnar sig åt ett kritiskt motiverat studium av kulturella artefakter och praktiker.
  • Miljövetenskapliga studier: Södertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.
  • Politik, ekonomi och samhällets organisering: Här studeras förändringar och sammanflätningar i det moderna samhällets institutioner, i dess organisering och i människornas vardag.
  • Utbildningsvetenskapliga studier: Utbildningsvetenskapliga studier är ett område där bevarandet och förändrandet av kultur, kunskaper och värden i relation till utbildningsinstitutioner studeras.

Sedan 2001 finns även den internationella och mångvetenskapliga forskarskolan:

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier (240 hp) och leder till en doktorsexamen. Utbildningen kan även avslutas efter halva tiden och leder då till en licentiatexamen. Läs om behörighetskrav under fliken Behörighet och antagning.

Forskarutbildningen består dels av kurser, dels ett självständigt forskningsprojekt som utmynnar i en vetenskaplig avhandling. Hos Universitets- och högskolerådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om utbildningar på forskarnivå samt doktoranders rättigheter, skyldigheter och villkor.

2024 års disputationer - se vår kalender Länk till annan webbplats.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-02-20