#metoo aktivism i Sverige

Utveckling, konsekvenser, strategier

Finansiärer

Vetenskapsrådet (VR)

Projekttyp

Forskning

Sammanfattning

Syftet med detta forskningsprojekt är att genom en tvärvetenskaplig approach belysa hur #metoo-aktivismen i Sverige utvecklats i samspelet mellan kultur, sociala- och traditionella medier och utifrån enskilda aktörers initiativ.

I Sverige har sedan hösten 2017 hundratusentals personer från olika branscher och områden slutit upp bakom de vid dagens datum omkring 77 #metoo-uppropen, och genomfört en bred insamling av vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp i olika branscher och sammanhang samt organiserat demonstrationer och diskussioner. Rörelsen har utvecklats globalt och organiskt utanför etablerade politiska rörelser. Den har organiserats i slutna diskussionsgrupper och i privatägda sociala medier och diskuterats offentligt på tidningars ledarsidor, i tv-soffor och i webb-magasinens kommentarsfält. Fackförbund, politiska partier och myndigheter har reagerat med lagförslag och utredningar, och i vissa fall har enskilda personer hängts ut och/eller stängts av från sin yrkesverksamhet. Organiseringen av #metoo har förändrat inte bara politiken, utan även inneburit djupt omvälvande personliga erfarenheter för de involverade.
#metoo visar hur sociala medier kan underlätta möjligheten att initiera kontakt och utveckla gemenskap med en mångfald av globalt utspridda intressegrupper, samtidigt som åtskillnaden mellan olika lokala sociala sammanhang minskar och ibland kollapsar då de inte särskiljs av tid och rum eller beaktar traditionella sociala hierarkier. Storleken på de slutna grupperna online minskar också skillnaden mellan privata och publika rum, ibland med rättsliga följder i form av stämningsansökningar. #metoo-debatten i medierna visar också hur snabbt pressetiska grundregler kan undermineras av ryktesspridningen i sociala medier, och därmed hota det öppna samhället.

För att kunna vidareutveckla robusta demokratiska institutioner är det viktigt att förstå hur denna typ av rörelse organiserats i praktiken, hur den erhöll snabbt genomslag och bemöts på längre sikt. Det är även angeläget för att stärka de demokratiska värdena att föreslå hur strategier och verktyg kan designas för de deltagande processer #metoo-aktivismen representerar.

Några publikationer

Hansson, Karin, Malin Sveningsson, and Hillevi Ganetz. (2022). #konstnärligfrihet: reifikation som förtryckshandling och motstrategi. External link. Tidskrift För Genusvetenskap, vol. 43, no. 1, pp. 49–71. doi:10.55870/TGV.V43I1.10549

Ganetz, Hillevi, Karin Hansson, and Malin Sveningsson. (2022). Maktordningar och motstånd –Forskarperspektiv på #metoo i Sverige. External link. (H. Ganetz, K. Hansson, & M. Sveningsson, Eds.). Lund: Nordic Academic Press.

Hansson, Karin., Pargman, Teresa C. and Bardzell, Shaowen. Materializing activism. External link.Computer Supported Cooperative Work External link. (CSCW), 30, 617–626 (2021).

Hansson, Karin., Sveningsson, Malin. and Ganetz, Hillevi. Organizing Safe Spaces: #MeToo Activism in Sweden. External link.Computer Supported Cooperative Work External link. (CSCW), 30, 651–682 (2021).

Ganetz, Hillevi, Karin Hansson, Malin Sveningsson (2020 ) #metoo, byggbranschen och de gröna näringarna. Rapport utgiven av Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Stockholms universitet.

Hansson, Karin (2020). #metoo petitions in Sweden 2017-2019 External link, opens in new window.. Stockholm: Harvard Dataverse. (Listan på svenska [pdf-fil]) External link, opens in new window.

Hansson, Karin, Malin Sveningson, Hillevi Ganetz, och Maria Sandgren. (2020). Legitimizing a feminist agenda: The #metoo petitions in Sweden 2017-2018. Nordic Journal of Media Studies No 2, 2020.

Hansson, Karin, Malin Sveningsson, Maria Sandgren, och Hillevi Ganetz. (2019). “We passed the trust on”: Strategies for security in #MeToo activism in Sweden External link.. In Proceedings of the 17th European Conference on Computer-Supported Cooperative Work, Exploratory Papers. (p. 19). EUSSET.

Sveningsson, Malin, Karin Hansson, Hillevi Ganetz, och Maria Sandgren. (2019). Framing the Swedish #metoo movement. In Nordmedia 2019, Malmö, Sweden. Malmö.


Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Genusvetenskap Medieteknik Samhällsvetenskap Sverige

Avtalsid

2018-01824

Projekttid

2019 — 2023

Användbara länkar

#metoo research forum

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-01-12