Samverkan

Arkivvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som utgår från samverkan med både andra högskoleämnen samt externa institutioner.

Vi samverkar med arkivinstitutioner i närområdet, bland annat Regionarkivet i Region Stockholm genom verksamhetsförlagd utbildning för studenter, studiebesök och gästföreläsningar.

Vi samverkar även nationellt och internationellt med andra lärosäten som driver utbildning inom arkivvetenskap genom bland annat utbyten och konferenser.