Student

Arkivvetenskap

Ämnet arkivvetenskap har vuxit fram ur arkivarieyrkets behov, där kraven på att kunna bevara och göra information tillgänglig är i centrum. I dag är ämnet nära knutet till informationsteknologi då arkiv och dokument alltmer bevaras digitalt. Men kunskapen om äldre tiders förvaltning är också nödvändig för att förstå arkiven.

Arkivvetenskap är ett ungt högskoleämne som är nära kopplat till yrkesutbildningen till arkivarie. Sedan gammalt har arkivarieyrket legat nära historieämnet och många grundläggande tankar om hur arkiv ska ordnas har hämtats därifrån, samtidigt som den nya tekniken har en viktig roll i ämnet.

I ordböckerna beskrivs ordet arkiv som "en samling dokument och handlingar". Kanske inte den mest lockande beskrivningen, men ett arkiv sjuder av liv och kan många gånger berätta vår historia från vitt skilda vinklar och vrår. De kan ge fascinerande inblickar i människors liv. I Fattigvårdsstyrelsens protokoll berättas historien om de utfattiga som hade svårt att skaffa mat för dagen. I räkenskaper från forna dagar får man veta mer om vad som åts och dracks vid kungars och drottningars hov under stormaktstiden. Och i detta nu skapas nya historiska källor som behöver ordnas och tas om hand, över allt i samhället. Idag med vår digitala verklighet som en utmaning för framtida bevarande.

Kontakt

Arkivvetenskap

Institutionen för historia och samtidsstudier

arkivvetenskap@sh.se

Kalender

Kunde inte hitta några händelser.

Fler händelser

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer