Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet arkivvetenskap. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Avdelningsföreståndare, ämnessamordnare och programsamordnare för arkivarieprogrammen: Rikard Friberg von Sydow

Administrativ personal: Lisza Ray

Sonja Fagerholm Gullberg

Sonja Fagerholm Gullberg

Adjunkt

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Rikard Friberg von Sydow

Rikard Friberg von Sydow

Teol dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F904

Tintin Hodén

Tintin Hodén

Fil dr

Lektor

Jag arbetar med två forskningsprojekt: ett om Sackler-familjens filantropi och ett om kanoniseringen av Hilma af Klint. Jag undervisar i idéhistoria och utbildningsvetenskap.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F815

Eva-Marie Letzter

Eva-Marie Letzter

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i arkivvetenskap. Tidigare har jag undervisat i historia på Stockholms universitet och arbetat som arkivarie/verksamhetsspecialist inom staten.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F904

Emma Pihl Skoog

Emma Pihl Skoog

Fil dr

Lektor

Jag är forskare i historia och arkivvetenskapen. I min undervisning intresserar jag mig särskilt för primärkällor och källkritik liksom arkivpedagogik och arkivteori.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F903

Lisza Ray

Lisza Ray

Institutionssekreterare

Jag administrerar kurser och program för arkivvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap. Ärenden för respektive ämne mejlas till: arkivvetenskap@sh.se samt boi@sh.se

Institutionen för historia och samtidsstudier

F926