HSS

Institutionen för historia och samtidsstudier

Institutionen för historia och samtidsstudier utgör en spännande mångvetenskaplig miljö för studenter, lärare och forskare, och för alla med ett intresse för dagens skiftande samhälle och dess historiska rötter. Vi är cirka 100 medarbetare som på olika sätt arbetar med institutionens verksamheter inom utbildning, forskning och samverkan.

Vid Institutionen för historia och samtidsstudier finns ett flertal humanistiska ämnen: arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Vi är även hemvist för en rad kandidatprogram: Bibliotekarieprogrammet, Europaprogrammet, Historikerprogrammet, Interkulturellt företagande, Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, Arkivarie- och kulturarvsprogrammet samt Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling. Vi är en forskningsintensiv institution där mer än hälften av kollegernas tid används till forskning. Samtidigt lägger vi stor vikt vid pedagogisk skicklighet och pedagogisk utveckling, och våra lärare undervisar lika mycket inom Lärarutbildningen som inom sina egna ämnen.

En ny och spännande verksamhet vid institutionen är Bibliotekarieprogrammet, en utbildning som stärker Södertörns högskolas profilering mot mångvetenskap, mångkultur och medborgerlig bildning, samtidigt som programmet ger Stockholmsregionen en inom sektorn efterlängtad bibliotekarieutbildning.

Institutionen för Historia och Samtidsstudier består av fem akademiska avdelningar som alla leds av en avdelningsföreståndare:

  • Historia och Samtidshistoriska institutet: Andreas Åkerlund
  • Idéhistoria och historikerprogrammet: Peter Josephson
  • Etnologi samt Europaprogrammet och kandidatprogrammet kulturanalys, inriktning hållbar utveckling: Kim Silow Kallenberg
  • Religionsvetenskap, arkeologi och kandidatprogrammet interkulturellt företagande: Ann af Burén
  • Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap samt Bibliotekarieprogrammet: Rikard Friberg Von Sydow

Vi har tre centrumbildningar inom institutionen: Samtidshistoriska institutet som fokuserar på modern politisk historia i Norden och Östersjöområdet, samt MARIS som är ett nav för marinarkeologisk forskning. En tredje centrumbildning är IMS, som berör forskning om mångreligiositet och sekularitet. Förutom de forskare som är engagerade i dessa centrumbildningar har vi en särskild kompetens inom följande områden: Östersjö- och Östeuropastudier, islamologi samt forskning med anknytning till Lärarutbildningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier erbjuder högskoleutbildning på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Det är möjligt att studera på olika fristående kurser och även på följande kandidatprogram: Bibliotekarieprogrammet, Europaprogrammet, Historikerprogrammet, Interkulturellt företagande, Religionsvetarprogrammet, Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, Arkivarie- och kulturarvsprogrammet samt Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling.

Forskarutbildningsområdet Historiska studier innefattar en mångvetenskapligt präglad forskarutbildning inom ämnena arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Vi samarbetar med forskarskolorna BEEGS (Baltic and East European Graduate School) och Nationella forskarskolan i historiska studier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., samt med flera andra svenska lärosäten.