Stockholm - folk och moské

IMS — Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet

Sverige är idag det mest sekulariserade och samtidigt det mest mångreligiösa landet i Europa. Det är en situation som ställer oss inför såväl stora utmaningar som nya möjligheter. IMS — Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet är en mångvetenskaplig miljö som syftar till att stärka empirisk forskning, samverkan och fortbildning kring frågor som rör mångreligiositet och sekularitet i Sverige.

I centrum för den forskning som bedrivs inom ramarna för IMS står relationen mellan den sekulära statens olika institutioner och det allt mer mångreligiösa samhället. Här bedrivs såväl skolforskning som vård- och polisforskning. Inom pågående projekt intresserar vi också för hur man inom offentlig förvaltning möter de utmaningar de senaste decenniernas samhällsomvandlingar inneburit.

Utöver forskningsverksamheten bedriver vi på IMS en kontinuerlig seminarieverksamhet dit även företrädare för relevant offentlig och privat sektor bjuds in att delta eller som åhörare. Vi arrangerar öppna föreläsningar och panelsamtal kring institutets frågor.

IMS erbjuder utbildningspaket och föreläsningar kring aktuella samhällsfrågor, riktade till kommuner, landsting och regioner, polisväsende, försvar och säkerhetstjänst, lärare, socialarbetare och andra som har behov av den kunskap som tas fram som en del av centrets verksamhet.

Institutet leds av forskare inriktade på studier av religion och migration, sekularitet och samhälle och samlar affilierade forskare från olika akademiska discipliner från olika universitet och högskolor i Sverige.

Följ oss gärna på Facebook för löpande information och uppdateringar. Länk till annan webbplats.

Från vänster: Simon Sorgenfrei och David Thurfjell mot grå bakgrund

IMS vill omvandla utmaningar till möjligheter

Mångreligiositet och sekularitet är komplexa frågor. Med nya centrumbildningen IMS hoppas initiativtagarna David Thurfjell och Simon Sorgenfrei att de ska bidra till en ökad kunskap på området.