Student

Etnologi

Etnologi betyder bokstavligen ”läran om folk”. Hur lever vi människor, varför tänker och agerar vi på ett visst sätt, varför ser våra traditioner ut som de gör? Ämnet etnologi är inriktat på såväl samtiden som historiska skeden och använder sig av kvalitativa metoder som intervjuer, observationer, internetmaterial, material i arkiv och på museer.

Etnologi är en kulturvetenskap som är både historiskt och samtidsinriktad, som knyter samman övergripande strukturer och samhällsförändringar med enskilda människors erfarenheter, tankevärldar och vardagsliv.

Vid Södertörns högskola är etnologin framför allt orienterad mot områden som kulturell mångfald, kulturella processer och transnationalism. Vidare hör kulturmönster, kulturell och social exklusion och inklusion, konsekvenser av internationell migration samt frågor kring kulturpluralism, integration och segregation, genus och makt, diaspora och kulturarv till de områden som vi studerar. Det finns också ett starkt intresse för hållbarhet, arbetslivsfrågor och klass.

Kontakt

Etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

etnologi@sh.se

Möt en alumn

Drömmen om att få arbeta med bistånds- och hjälporganisationer ledde Siri in på Europaprogrammet, en utbildning som gav henne en bra grund att stå på och ett kritiskt och reflektivt förhållningssätt − både till sig själv och till sitt arbete.

Publikationer

Fler publikationer

Projekt

Fler projekt