Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet etnologi. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Daniel Bodén

Avdelningsföreståndare: Elisabeth Wollin

Studierektor, forskarutbildning: Helena Bergman

Administrativ personal: Regina Skarp

Forskare, lärare och övrig personal:

Daniel Bodén

Daniel Bodén

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Lektor och ämnessamordnare för etnologi. Forskningen rör mötet mellan teknik, kultur och social förändring.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1013

Petra Garberding

Petra Garberding

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är docent i etnologi. Jag är samordnare för Europaprogrammet och undervisar bland annat i etnologi, på Europaprogrammet och på Lärarutbildningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1022

David Gunnarsson

David Gunnarsson

Fil dr

Studierektor

Lektor

Jag är lektor i etnologi och arbetar även som studierektor på förskollärarutbildningen. Min forskning handlar om migration, socialt deltagande, religion och kön.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1017

Jenny Gunnarsson Payne

Jenny Gunnarsson Payne

Docent

Lektor

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1014

Nicole Pergament Crona

Nicole Pergament Crona

Doktorand

Doktorand i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1024

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1026

Paul Sherfey

Paul Sherfey

Doktorand

Intresserad av aktivisters berättande om tid, estetik och arv, samt sensorisk erfarenhet, och hur dessa ange inriktningar för att gestalta framtiden och vardagslivet de önskar.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1025

Kim Silow Kallenberg

Kim Silow Kallenberg

Lektor

Lärare och forskare i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1015

Regina Skarp

Regina Skarp

Institutionssekreterare

Utbildningsadministration inom ämnena Etnologi och Religionsvetenskap, samt programmen Europaprogrammet och Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1012

Maria Vallström

Maria Vallström

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1028

Julia Wester

Julia Wester

Doktorand

Doktorand i etnologi och lärare på lärarutbildningen. Mitt fokus är på fritidshem, både i min forskning och undervisning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1024

Elisabeth Wollin

Elisabeth Wollin

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Lektor i etnologi. Avdelningsföreståndare, etnologi. Undervisar också på lärarutbildningen. Forskningsfält: kulturella perspektiv på plats, stad och land, hållbar utveckling.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1023

Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Ak. utvecklingsledare ULF-avtal Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande bl.a. i sociala rörelser och religiösa ungdomsorganisationer.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016