Samverkan

Södertörnsetnologins samhällsengagemang medför att ämnet har starka band till det omgivande samhället. Många av forskarna samverkar med olika organisationer som skolor, fackföreningar, myndigheter och andra organisationer inom det civila samhället.

Detta beror dels på att ämnet tillämpar etnografiska metoder vilket betyder att forskaren själv måste vara på plats och med hjälp av intervjuer och observationer skaffa sig kunskaper om det sammanhang som ska analyseras. En annan anledning är ämnets kulturhistoriska sida vilket bidrar till starka kopplingar till arkiv, museer och andra kulturarvsinstitutioner.

Medarbetare från ämnet medverkar också ofta i olika medier så som SVT och SR:s olika program, lokal- och rikstäckande dagspress samt branschtidningar.

Följ oss gärna på Facebook via gruppen Etnologi på Södertörn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.