Forskning

Vid etnologiska avdelningen bedrivs samhällsengagerad forskning inom en mångfald av områden så som arbetsliv, hållbarhet, transnationell migration, politik, genus, sexualitet och lärande. Forskningsmiljön är livskraftig med ett välbesökt högre seminarium som under konstruktiva former fördjupar och öppnar för nya perspektiv.

En stor del av forskningen som bedrivs har på olika sätt en geografisk orientering över nationsgränsen, vilket gör etnologin vid Södertörns högskola tämligen unik i det svenska etnologiska kunskapsfältet. I enlighet med högskolans profil är det huvudsakligen Östersjöregionen och Central- och Östeuropa som fångar vårt intresse. Flera avhandlingar har skrivits med östra Europa i fokus och flera forskningsprojekt bedrivs inom området.

Forskning i ämnet bedrivs inom forskarutbildningsområdet Historiska studier. Antagning av doktorander i etnologi sker också inom forskarskolan Baltic and East European Graduate School (BEEGS), under förutsättning att avhandlingen har en inriktning med anknytning till Östersjöregionen eller Östeuropa i vid bemärkelse.

Teman: Arbetsliv, hållbarhet, genus, migration, politik, sexualitet och lärande.