Student

Historia

Vid historieämnet på Södertörns högskola forskar och undervisar vi om svensk, europeisk och global historia. Framträdande områden är Östersjöområdet och Östeuropa, genus och interkulturalitet och modern historia.

Kunskap om historiska händelser och deras konsekvenser är av stor vikt för att förstå den värld vi lever i idag. Studier i historia är både en skolning i kritiskt tänkande och i praktiska färdigheter i hanteringen och tolkningen av historiskt källmaterial.

Ämnet har en grundutbildning i historia, med en A- och B-kurs med inriktning mot genus och interkulturalitet. Historieämnet arbetar ofta tvär- och mångvetenskapligt och den påföljande C-kursen är ett samarbete mellan Historia och Idéhistoria.

Historikerprogrammet är ett kandidatprogram som är gemensamt med ämnet idéhistoria och på avancerad nivå finns ett magister- och ett masterprogram som båda delvis samläses med institutionens övriga ämnen.

Många av historieämnets studenter är blivande ämneslärare i historia. För yrkesverksamma lärare ges även lärarlyftet för årskurs 7–9 och gymnasieskolan som distanskurser.

Historieämnet är hemvist för en rad olika forskningsprojekt. Mer information om ämnet som forskningsmiljö finns under Forskning. Det högre seminariet är ett kollegialt forum för diskussioner om pågående projekt, textventilering och andra forskningsrelaterade frågor.

Kontakt

Historia

Institutionen för historia och samtidsstudier

historia@sh.se