Samverkan

Historia är någonting som finns överallt i samhället. Ämnet arbetar därför aktivt tillsammans med aktörer utanför högskolan, både när det gäller undervisning, forskning och kunskapsförmedling till en bredare allmänhet.

Samverkan med forskningsbibliotek och arkiv är ett måste för en historievetenskaplig miljö. Inom grundutbildningen är besök och praktiskt arbete vid sådana institutioner en integrerad del av utbildningen.

Ämnets företrädare ger även regelbundet föreläsningar för en intresserad allmänhet och intervjuer i media om historiska ämnen.

Ämnets medlemmar ingår också i en rad olika föreningar och nätverk på nationell och internationell nivå.