Forskning

Historia på Södertörns högskola strävar efter att beskriva, förstå och förklara olika typer av historiska händelser, skeenden och processer utifrån ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt.

Vår forskning berör både äldre tid och modern tid i såväl Sverige som andra delar av världen. Östersjö- och Östeuropaområdet utgör ett särskilt viktigt område. En stor del av vår forskning har också ett särskilt fokus på genus, klass och etnicitet och vi har också ett nära samarbete med Samtidshistoriska institutet.

Forskningsresultat publiceras på en rad olika sätt, i internationella och svenska vetenskapliga tidskrifter, i bokform på både svenska och engelska. Dessutom strävar ämnet efter att popularisera och tillgängliggöra ny forskning för en bredare allmänhet.

Forskningen inom historia finansieras av olika externa och interna organ, en viktig finansiär är Östersjöstiftelsen. Pågående forskningsprojekt presenteras under respektive forskares sida.

Vi medverkar i två forskarskolor: Nationella forskarskolan i historiska studier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och the Baltic and East European Graduate School (BEEGS).