Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet historia. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Martin Wottle

Avdelningsföreståndare: Andreas Åkerlund

Administrativ personal: Kaisa Vallas

Forskare, lärare och övrig personal:

Helena Bergman

Helena Bergman

Docent

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F918

Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria 4) stadsplanering och sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Tjänstledig

Christina Douglas

Christina Douglas

Docent

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F942

Lars Ekdahl

Lars Ekdahl

Professor

Professor emeritus/emerita

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Martin Englund

Martin Englund

Doktorand

Min forskning handlar om att samla in och analysera levnadsberättelser från de flyktingar som kom från Polen till Sverige under den antisemitiska kampanjen 1967-1972.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Yulia Gradskova

Yulia Gradskova

Docent

Projektforskare

Jag är ledare för ÖSS projekt "Maternity in the time of "traditional values" and femonationalism". Jag är också forskningssamordnare på CBEES.

Institutionen för kultur och lärande

MA722

Ellen Henriksson

Ellen Henriksson

Doktorand

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Johannes Heuman

Johannes Heuman

Docent

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F913

Martin Johansson

Martin Johansson

Projektforskare

Jag är projektforskare vid Samtidshistoriska institutet, och forskar om brittiska och nordiska attityder gentemot Biafrakriget, och den därpå följande krisen, mellan 1967 och 1970.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Karin Jonsson

Karin Jonsson

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F915

Johannes Knapen

Johannes Knapen

Fil dr

Lektor

Lärare i geografiska informationssystem (GIS)

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Eva-Marie Letzter

Eva-Marie Letzter

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i arkivvetenskap. Tidigare har jag undervisat i historia (medeltidshistoria) på Stockholms universitet och arbetat som arkivarie/verksamhetsspecialist inom staten.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F904

Susan Lindholm

Susan Lindholm

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

Julia Malitska

Julia Malitska

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Professor emeritus/emerita

Politik - ideologi 1800- och 1900-talen, ofta i nordiskt perspektiv. F.n. 1) spänningen juridik-politik efter 1945, 2) diplomaters räddningsaktion av svenskar i Stalins Sovjet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F802

Oscar Nygren

Oscar Nygren

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör Sveriges utrikespolitiska engagemang i Östersjöregionen under åren 1914-1940. Både opinion och den reella utrikespolitiken studeras.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Handläggare

Min forskning berör köpmäns nätverk och handelsrelationer i Östersjöregionen under 1500-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Fredrik Petersson

Fredrik Petersson

Fil dr

Lektor

Lektor i historia. Docent i kolonial och postkolonial globalhistoria (Åbo Akademi). Forskningsintressen och projekt. Globala antikoloniala rörelser under modern tid.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F916

Christopher Pihl

Christopher Pihl

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F926

Oleksandr Polianichev

Oleksandr Polianichev

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Monica Quirico

Monica Quirico

Gästforskare

Min forskning fokuserar på svensk/nordisk historia och politik; samtidigt studerar jag historia om antifascism i Italien.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Michal Salamonik

Michal Salamonik

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Erik Sjöberg

Erik Sjöberg

Docent

Lektor

Jag är anställd som lektor i historia sedan 2017. I min forskning ägnar jag mig åt studiet av minnespolitik och historiebruk, med särskild inriktning på modern grekisk historia.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Kekke Stadin

Kekke Stadin

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskar för närvarande om bourgeoisiens livsstil under 1800-talet i länderna kring Östersjön

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Sylwia Szymanska-Smolkin

Sylwia Szymanska-Smolkin

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

Kaisa Vallas

Kaisa Vallas

Institutionssekreterare

Utbildningsadministratör för Historia, inklusive Lärarlyftet; Program: Historikerprogrammet, Interkulturellt företagande, Master- och Magisterutbildning i historia; Doktorander

Institutionen för historia och samtidsstudier

F928

Martin Wottle

Martin Wottle

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Lektor och forskare i historia. Ordförande i styrgruppen för forskarutbildningsområdet Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F933

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Lektor

Jag är historiker och forskar om nationalism, historiebruk, minnespolitik, religion, kunskaps- och vetenskapshistoria med särskilt fokus på Ukraina och Öst--/Centraleuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Francesco Zavatti

Francesco Zavatti

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F836

Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund

Docent

Avdelningsföreståndare

Professor

Rektorsråd för internationalisering

Institutionen för historia och samtidsstudier

F923

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835