Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet historia. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Martin Wottle

Avdelningsföreståndare: Christopher Collstedt

Administrativ personal: Kaisa Vallas

Forskare, lärare och övrig personal:

Helena Bergman

Helena Bergman

Docent

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F918

Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria 4) stadsplanering och sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist

Docent

Lektor

Jag forskar om arbetarrörelsens historia, nationalism och antisemitism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt

Professor

Avdelningsföreståndare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F914

Christina Douglas

Christina Douglas

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F942

Lars Ekdahl

Lars Ekdahl

Professor

Professor emeritus/emerita

Institutionen för historia och samtidsstudier

F913

Martin Englund

Martin Englund

Doktorand

Min forskning handlar om att samla in och analysera levnadsberättelser från de flyktingar som kom från Polen till Sverige under den antisemitiska kampanjen 1967-1972.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Josefin Hägglund

Josefin Hägglund

Doktorand

Jag skriver på en avhandling om riksdagsmannen Carl Lindhagen (1860-1946) och den svenska politikens omvandling under decennierna kring Sveriges "demokratiska genombrott".

Institutionen för historia och samtidsstudier

Martin Johansson

Martin Johansson

Doktorand

Jag är doktorand i historia sedan 2018. I mitt avhandlingsprojekt jobbar jag med nordiska mediaberättelser om sina grannländer vid 1900-talets olympiska vinterspel.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Andrej Kotljarchuk

Andrej Kotljarchuk

Docent

Projektforskare

Jag är docent i historia vid Samtidshistoriska institutet, Jag är ledare av projekt ”Memory Politics in Far-Right Europe: Celebrating Nazi Collaborationists"

Institutionen för historia och samtidsstudier

F832

Susan Lindholm

Susan Lindholm

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

Julia Malitska

Julia Malitska

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Carl Marklund

Carl Marklund

Fil dr

Projektforskare

Carl Marklund är forskare vid Samtidshistoriska institutet. Hans forskning undersöker samhällsplanering, geopolitik och den internationella Sverigebilden, i bl.a. Globala Syd.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Forskning om ideologi och politik. Ofta med nordiskt perspektiv. Rösträttens genombrott 1918-1921. Konservatism i Nordeuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F802

Oscar Nygren

Oscar Nygren

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör Sveriges utrikespolitiska engagemang i Östersjöregionen under åren 1917-1940. Både opinion och den reella utrikespolitiken studeras.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Doktorand

Min forskning berör köpmäns nätverk och handelsrelationer i Östersjöregionen under 1500-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Nadezda Petrusenko

Nadezda Petrusenko

Fil dr

Postdoktor

forskning

Institutionen för historia och samtidsstudier

Emma Pihl Skoog

Emma Pihl Skoog

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F903

Oleksandr Polianichev

Oleksandr Polianichev

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Monica Quirico

Monica Quirico

Gästforskare

Svensk och italiensk politisk historia, Nordisk modell, sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Ann Judith Rabenschlag Karpe

Ann Judith Rabenschlag Karpe

Fil dr

Lektor

tysk samtidshistoria historisk semantik

Institutionen för historia och samtidsstudier

F925

Michal Salamonik

Michal Salamonik

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Erik Sjöberg

Erik Sjöberg

Docent

Lektor

Jag är anställd som lektor i historia sedan 2017. I min forskning ägnar jag mig åt studiet av minnespolitik och historiebruk, med särskild inriktning på modern grekisk historia.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Kekke Stadin

Kekke Stadin

Professor

Forskar för närvarande om bourgeoisiens livsstil under 1800-talet i länderna kring Östersjön

Institutionen för historia och samtidsstudier

F913

Sylwia Szymanska-Smolkin

Sylwia Szymanska-Smolkin

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

Kaisa Vallas

Kaisa Vallas

Institutionssekreterare

Utbildningsadministratör för Historia, inklusive Lärarlyftet; Program: Historikerprogrammet, Interkulturellt företagande, Master- och Magisterutbildning i historia; Doktorander

Institutionen för historia och samtidsstudier

F928

Martin Wottle

Martin Wottle

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Lektor och forskare i historia. Ordförande i styrgruppen för forskarutbildningsområdet Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F933

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Lektor

Jag är historiker och forskar om nationalism, historiebruk, minnespolitik, religion, kunskaps- och vetenskapshistoria med särskilt fokus på Ukraina och Öst--/Centraleuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Francesco Zavatti

Francesco Zavatti

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F836

Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund

Docent

Professor

Rektorsråd för internationalisering

Institutionen för historia och samtidsstudier

F923

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835