Student

Historiska studier

Historiska studier är ett humanistiskt område där samhälle, kultur och kulturarv studeras ur olika aspekter och med utgångspunkt i olika ämnestraditioner. Här finns en livaktig forskningsmiljö med en stor vetenskaplig bredd. Gemensamt för området är att det omfattar empiriska vetenskaper med fokusering på långa tidsperspektiv.

Med hjälp av teoretiska verktyg analyseras övergripande förändringar i samhället och dess idétraditioner, för att bättre kunna förstå en föränderlig värld.

Historiska studier innefattar fem humanistiska forskarutbildningsämnen: historia, idéhistoria, arkeologi, etnologi och religionsvetenskap. Idag finns ett utvecklat samarbete mellan dessa ämnen, bland annat genom mångvetenskapliga forskningsprojekt och ämnesöverskridande forskarhandledning. Förutom studier i respektive ämne genomförs gemensamma forskarkurser, seminarier och olika arrangemang.

Forskning och forskarutbildning inom Historiska studier bedrivs inom Institutionen för historia och samtidsstudier, där ämnena och de två centrumbildningarna Samtidshistoriska institutet (SHI) och MARIS också är placerade.

Ett nära samarbete finns etablerat med Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), som har till uppgift att samordna Södertörns högskolas Östersjö- och Östeuropaforskning.

Profilområden
Samverkan
Forskarutbildning
Projekt och publikationer
Personal

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-10-28