Collage av människa läsandes i bibliotek, bokhyllor och sittytor.

Idéhistoria

Hur har människor tänkt och resonerat genom tiderna? Hur har de uppfattat och förklarat sin värld – naturen, människorna, samhället? Vad har de satt värde på och hur har de önskat att livet skulle vara? Idéhistoria utreder hur vi i olika tider har försökt förstå oss själva och den värld vi lever i.

Idéhistoria på Södertörns högskola ger en allmän översikt av idéernas utveckling från antiken till våra dagar, med särskilt fokus på politiska föreställningar, teorier och ideologier. Som idéhistoriker följer du hur idéer och föreställningar förändrats och försöker förstå varför. Hur gick det till när den moderna vetenskapliga världsbilden växte fram? Varifrån kommer idén om mänskliga rättigheter? Vilka var de historiska sammanhang där 1900-talets fascistiska rörelser etablerades?

Många av våra studenter läser idéhistoria därför att de vill ha en bredare bildning än man får om man enbart går en specialiserad yrkesutbildning. Många är också intresserade av samhällsfrågor och vill fördjupa sig i politiska åskådningar som till exempel liberalism och socialism.

Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar dig i att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Det har du nytta av nästan oavsett vad du ägnar dig åt senare.

Kontakt

Idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

idehistoria@sh.se

Möt en alumn

Julia Falk började läsa en A-kurs i idéhistoria på Södertörns högskola 2012 och kände snabbt att hon hittat rätt. 2016 tog hon examen på masterprogrammet i idéhistoria och har fortsatt på den akademiska banan. Idag är hon doktorand på Umeå universitet.