Forskning

Forskningen inom ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola har en inriktning mot politiskt tänkande i vid mening. Idéer om samhället i 1900-talets Sverige och Östersjöområdets idéhistoria är två viktiga teman, men vi bedriver även forskning om bl.a. medicinhistoria och vegetarism.

Ämnet idéhistoria på Södertörn har sju fast anställda forskare och ett antal tillfälligt anställda projektforskare. Det finns en stor bredd i forskningsintressena, både vad gäller teman och tidsperioder, men vi har också samlats kring ett antal antologiprojekt om bl.a. det sena 1900-talets och tidigare 2000-talets idéhistoria.

Pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt har bland annat handlat om följande:

 • politiska idéer om hemmet under senare delen av 1900-talet
 • det tidiga 1900-talets svenska vegetarism
 • den svenska Världsmedborgarrörelsen 1948-1968
 • medicinsk utrustning i 1800-talets Sverige och Danmark – användning och relation till kunskaps- och vetenskapsproduktion
 • statyinvigningar, monumentkultur och skapandet av kollektivt minne i Sverige under 1800- och 1900-talet
 • samspelet mellan idéer om industriell effektivitet och idéer om social reform i Sverige och USA under 1900-talet
 • idéer om bildning och liberal education
 • fenomenet ”intercultural education” i USA 1925-1958
 • Hannah Arendts politiska filosofi
 • Viktor Rydberg som filosof
 • gästfrihet mot flyktningar i Östersjöregionen från 1000-talet till 1800-talet
 • bildade eliters uppfattningar om människan som samhälls- och förnuftsvarelse under 1700- och 1800-talet
 • konsumtions- och lyxkritik i Sverige 1730–1830
 • kvinnobilder i reklamen i det tidiga svenska konsumtionssamhället 1870-1914
 • attityder och förhållningssätt till transnationell ambulerande underhållning i Östersjöregionen 1780-1880
 • familjepolitik och reproduktionspolitik i Sverige och Finland under 1940-talet
 • idéer och föreställningar om sexualitet och kön under 1900-talet
 • illegala aborter i Sverige på 1900-talet
 • legal abort i Sverige 1938-1974
 • Aids och det civila samhället
 • veterinärmedicinaren Elis Sandberg och hans kalvbrässextrakt THX, som bland annat skulle bota cancer