Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal på Institutionen för historia och samtidsstudier. För mer information, kontakta Infocenter.

Prefekt: Linda Vikdahl

Mark Bassin

Mark Bassin

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA717

Helena Bergman

Helena Bergman

Docent

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F918

Fredrik Bjarkö

Fredrik Bjarkö

Doktorand

Jag är doktorand i idéhistoria sedan höstterminen 2021. I min avhandling studerar jag 1800-talets filosofihistorieskrivning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria 4) stadsplanering och sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist

Docent

Lektor

Jag forskar om arbetarrörelsens historia, nationalism och antisemitism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Daniel Bodén

Daniel Bodén

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Lektor och ämnessamordnare för etnologi. Forskningen rör mötet mellan teknik, kultur och social förändring.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1013

Henrik Bohlin

Henrik Bohlin

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F813

Anders Burman

Anders Burman

Professor

Lektor

Anders Burman är professor i idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F814

Charlotta Carlström

Charlotta Carlström

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Kerstin Cassel

Kerstin Cassel

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Kerstin Cassel är docent och ämnessamordnare i arkeologi vid Södertörns högskola.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F816

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt

Professor

Avdelningsföreståndare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F914

Mattias Dahlkvist

Mattias Dahlkvist

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Kim Dahlman

Kim Dahlman

Utbildningsadministratör

Arbetar som utbildningsadministratör på Institutionen för Historia och samtidsstudier. Administrerar ämnena Arkeologi och Idéhistoria.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F927

Christina Douglas

Christina Douglas

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F942

Katharina Döring

Katharina Döring

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Martin Englund

Martin Englund

Doktorand

Min forskning handlar om att samla in och analysera levnadsberättelser från de flyktingar som kom från Polen till Sverige under den antisemitiska kampanjen 1967-1972.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Tomas Englund

Tomas Englund

Forskningsassistent

Doktorand i arkeologi.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Vera Ericson von Bahr

Vera Ericson von Bahr

Doktorand

Jag är doktorand i Religionsvetenskap sedan hösten 2021. Mitt avhandlingsarbete kretsar kring religion, migration och rumslighet i Tyskland.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1004

Sonja Fagerholm Gullberg

Sonja Fagerholm Gullberg

Adjunkt

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Per Faxneld

Per Faxneld

Docent

Lektor

Undervisar på alla nivåer. Forskar kring sekularisering, nyreligiositet, "alternativandlighet" och esoterism (det sistnämnda bl.a. i relation till konst/litteratur).

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1029

Rikard Friberg von Sydow

Rikard Friberg von Sydow

Teol dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F904

Petra Garberding

Petra Garberding

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är docent i etnologi. Jag är samordnare för Europaprogrammet och undervisar bland annat i etnologi, på Europaprogrammet och på Lärarutbildningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1022

David Gunnarsson

David Gunnarsson

Fil dr

Studierektor

Lektor

Jag är lektor i etnologi och arbetar även som studierektor på förskollärarutbildningen. Min forskning handlar om migration, socialt deltagande, religion och kön.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1017

Jenny Gunnarsson Payne

Jenny Gunnarsson Payne

Docent

Lektor

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1014

Gunilla Gunner

Gunilla Gunner

Docent

Projektforskare

Forskning och undervisning

Institutionen för historia och samtidsstudier

Jenny Gustafsson

Jenny Gustafsson

Fil dr

Lektor

Sedan hösten 2017 är jag doktorand i idéhistoria och jag är verksam i forskningsprojektet Öster om Kosmopolis: Världsmedborgaren och den papperslösa paradoxen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F924

Norbert Götz

Norbert Götz

Docent

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F833

Kristin Halverson

Kristin Halverson

Fil dr

Kristin är doktorand i idéhistoria och är intresserad av 1800-tals medicinhistoria. Kristin undervisar i idéhistoria och på lärarutbildningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Nathalie Hinders

Nathalie Hinders

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör stenålderns keramikhantverk, i synnerhet på Alvastra pålbyggnad och Baltiska våtmarkslokaler.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F824

Tintin Hodén

Tintin Hodén

Fil dr

Lektor

Jag arbetar med två forskningsprojekt: ett om Sackler-familjens filantropi och ett om kanoniseringen av Hilma af Klint. Jag undervisar i idéhistoria och utbildningsvetenskap.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F815

Josefin Hägglund

Josefin Hägglund

Doktorand

Jag skriver på en avhandling om riksdagsmannen Carl Lindhagen (1860-1946) och den svenska politikens omvandling under decennierna kring Sveriges "demokratiska genombrott".

Institutionen för historia och samtidsstudier

Liza Jakobsson

Liza Jakobsson

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska idéer om hemmet har förändrats under senare delen av 1900-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Martin Johansson

Martin Johansson

Doktorand

Jag är doktorand i historia sedan 2018. I mitt avhandlingsprojekt jobbar jag med nordiska mediaberättelser om sina grannländer vid 1900-talets olympiska vinterspel.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Henrik Johnsén

Henrik Johnsén

Lektor

Docent i religionshistoria. Min forskning är inriktad mot kristendom, främst det senantika klosterväsendet och syrisk-ortodox kristendom i Sverige

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1034

Maria Josephson

Maria Josephson

Fil dr

Projektforskare

Forskar i ett projekt om den svenske veterinärmedicinaren Elis Sandberg och hans kalvbrässextrakt THX, som bland annat skulle bota cancer. Projektet är finansierat av Östersjöstift

Institutionen för historia och samtidsstudier

Elzbieta Korolczuk

Elzbieta Korolczuk

Fil dr

Projektforskare

Elżbieta Korolczuk är docent i sociologi, hennes forskning involverar: sociala rörelser, civilsamhälle, reproduktionspolitik och anti-gender kampanjer.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Andrej Kotljarchuk

Andrej Kotljarchuk

Docent

Projektforskare

Jag är docent i historia vid Samtidshistoriska institutet, Jag är ledare av projekt ”Memory Politics in Far-Right Europe: Celebrating Nazi Collaborationists"

Institutionen för historia och samtidsstudier

F832

Anne Kubai

Anne Kubai

Projektforskare

Religion, fred, konflikt, och migrationsstudier

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1030

Lena Lennerhed

Lena Lennerhed

Professor

Ämnessamordnare

Institutionen för historia och samtidsstudier

Eva-Marie Letzter

Eva-Marie Letzter

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i arkivvetenskap. Tidigare har jag undervisat i historia på Stockholms universitet och arbetat som arkivarie/verksamhetsspecialist inom staten.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F904

Therese Lind

Therese Lind

Adjunkt

Adjunkt i Biblioteks- och informationsvetenskap samt medgrundare till Bibliotekarieprogrammet. Ansvarar bl.a. för programmets samverkan och praktikkurs.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F901

Susan Lindholm

Susan Lindholm

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

Arwid Lund

Arwid Lund

Fil dr

Lektor

FD och lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap. Ämnessamordnare på Södertörns Högskolas Bibliotekarieprogram.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F902

Julia Malitska

Julia Malitska

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Carl Marklund

Carl Marklund

Fil dr

Projektforskare

Carl Marklund är forskare vid Samtidshistoriska institutet. Hans forskning undersöker samhällsplanering, geopolitik och den internationella Sverigebilden, i bl.a. Globala Syd.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Synne Myreböe

Synne Myreböe

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i idéhistoria, på lärarutbildningen och på KKE-programmet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Forskning om ideologi och politik. Ofta med nordiskt perspektiv. Rösträttens genombrott 1918-1921. Konservatism i Nordeuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F802

Staffan Nilsson

Staffan Nilsson

Teol dr

Proprefekt

Lektor

Jag undervisar och forskar inom fälten religionsdidaktik och etik, med speciellt intresse för dygdetik.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1002

Pamela Schultz Nybacka

Pamela Schultz Nybacka

Fil dr

Lektor

Jag är Universitetslektor, Fil.dr. i Företagsekonomi och litteraturvetare. Jag arbetar med Bibliotekarieprogrammet, som jag har grundat HT19 i samarbete med kollegor.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F912

Oscar Nygren

Oscar Nygren

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör Sveriges utrikespolitiska engagemang i Östersjöregionen under åren 1917-1940. Både opinion och den reella utrikespolitiken studeras.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Doktorand

Min forskning berör köpmäns nätverk och handelsrelationer i Östersjöregionen under 1500-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Veronica Palm

Veronica Palm

Doktorand

Samverkansdoktorand inom arkeologi med inriktning yngre järnålder. Samverkan med projekt SEASIDE.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Nicole Pergament Crona

Nicole Pergament Crona

Doktorand

Doktorand i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1024

Vasileios Petrogiannis

Vasileios Petrogiannis

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

Nadezda Petrusenko

Nadezda Petrusenko

Fil dr

Postdoktor

forskning

Institutionen för historia och samtidsstudier

Emma Pihl Skoog

Emma Pihl Skoog

Fil dr

Lektor

Jag är forskare i historia och arkivvetenskapen. I min undervisning intresserar jag mig särskilt för primärkällor och källkritik liksom arkivpedagogik och arkivteori.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F903

Oleksandr Polianichev

Oleksandr Polianichev

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Monica Quirico

Monica Quirico

Gästforskare

Svensk och italiensk politisk historia, Nordisk modell, sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Ann Judith Rabenschlag Karpe

Ann Judith Rabenschlag Karpe

Fil dr

Lektor

tysk samtidshistoria historisk semantik

Institutionen för historia och samtidsstudier

F925

Lisza Ray

Lisza Ray

Institutionssekreterare

Jag administrerar kurser och program för arkivvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap. Ärenden för respektive ämne mejlas till: arkivvetenskap@sh.se samt boi@sh.se

Institutionen för historia och samtidsstudier

F926

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1026

Johanna Ringarp

Johanna Ringarp

Docent

Projektforskare

Johanna Ringarps forskningsintressen rör utbildningshistoria, styrning, ledning och utvärdering av utbildningssektorn och tysk efterkrigshistoria.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Lena Roos

Lena Roos

Professor

judendom, religionsdidaktik, jiddischliteratur, religionsmöten ssk under medeltiden, religion och odling, religion och sexualitet, religion och mat

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1035

Jane Ruffino

Jane Ruffino

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F823

Leif Runefelt

Leif Runefelt

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F825

Johan Rönnby

Johan Rönnby

Professor

Föreståndare

Professor arkeologi, föreståndare för MARIS Marinarkeologiska forskningsinstitutet vid Södertörn högskola.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F817

Michal Salamonik

Michal Salamonik

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Åsa Schumann

Åsa Schumann

Lektor

Jag undervisar i ämnen som utvecklingsteori, religiositet och existentiella frågor. Mitt forskningsområde är unga, existentiella frågor i relation till psykisk hälsa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Paul Sherfey

Paul Sherfey

Doktorand

Intresserad av aktivisters berättande om tid, estetik och arv, samt sensorisk erfarenhet, och hur dessa ange inriktningar för att gestalta framtiden och vardagslivet de önskar.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1025

Kim Silow Kallenberg

Kim Silow Kallenberg

Lektor

Lärare och forskare i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1015

Erik Sjöberg

Erik Sjöberg

Docent

Lektor

Jag är anställd som lektor i historia sedan 2017. I min forskning ägnar jag mig åt studiet av minnespolitik och historiebruk, med särskild inriktning på modern grekisk historia.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Regina Skarp

Regina Skarp

Institutionssekreterare

Utbildningsadministration inom ämnena Etnologi och Religionsvetenskap, samt programmen Europaprogrammet och Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1012

Simon Sorgenfrei

Simon Sorgenfrei

Professor

Jag forskar huvudsakligen om islam och sufism, i historia och samtid, i Sverige och globalt. Flera av mina projekt har också rört religion och migration.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Kekke Stadin

Kekke Stadin

Professor

Forskar för närvarande om bourgeoisiens livsstil under 1800-talet i länderna kring Östersjön

Institutionen för historia och samtidsstudier

F913

Göran Ståhle

Göran Ståhle

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är docent i religionsvetenskap, specialiserad inom religionspsykologi, indiska religioner och hälsoforskning

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1027

Sylwia Szymanska-Smolkin

Sylwia Szymanska-Smolkin

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

David Thurfjell

David Thurfjell

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1033

Kaisa Vallas

Kaisa Vallas

Institutionssekreterare

Utbildningsadministratör för Historia, inklusive Lärarlyftet; Program: Historikerprogrammet, Interkulturellt företagande, Master- och Magisterutbildning i historia; Doktorander

Institutionen för historia och samtidsstudier

F928

Maria Vallström

Maria Vallström

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1028

Linda Vikdahl

Linda Vikdahl

Docent

Prefekt

Lektor

Mina forskningsintressen är bl. a funktionshinder och religion, barn/ unga och religion, religion i skolan, nyanlända och psykisk hälsa, och social delaktighet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F935

Ylva Waldemarson

Ylva Waldemarson

Professor

Vetenskaplig ledare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F834

Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Professor

Filosofisk estetik, tysk idealism, modern europeisk filosofi

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Julia Wester

Julia Wester

Doktorand

Doktorand i etnologi och lärare på lärarutbildningen. Mitt fokus är på fritidshem, både i min forskning och undervisning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1024

Elisabeth Wollin

Elisabeth Wollin

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Lektor i etnologi. Avdelningsföreståndare, etnologi. Undervisar också på lärarutbildningen. Forskningsfält: kulturella perspektiv på plats, stad och land, hållbar utveckling.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1023

Martin Wottle

Martin Wottle

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Lektor och forskare i historia. Ordförande i styrgruppen för forskarutbildningsområdet Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F933

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Lektor

Jag är historiker och forskar om nationalism, historiebruk, minnespolitik, religion, kunskaps- och vetenskapshistoria med särskilt fokus på Ukraina och Öst--/Centraleuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Ak. utvecklingsledare ULF-avtal Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande bl.a. i sociala rörelser och religiösa ungdomsorganisationer.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016

Francesco Zavatti

Francesco Zavatti

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F836

Ann af Burén

Ann af Burén

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Lektor i religionsvetenskap. Forskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1031

Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund

Docent

Professor

Rektorsråd för internationalisering

Institutionen för historia och samtidsstudier

F923

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835