Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal på Institutionen för historia och samtidsstudier. För mer information, kontakta Infocenter.

Prefekt: Per Bolin

Mark Bassin

Mark Bassin

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA717

Helena Bergman

Helena Bergman

Docent

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F918

Fredrik Bjarkö

Fredrik Bjarkö

Jag är doktorand i idéhistoria sedan höstterminen 2021. I min avhandling studerar jag filosofins relation till sin egen historia med fokus på 1800-talets filosofihistorieskrivning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria 4) stadsplanering och sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist

Docent

Lektor

Jag forskar om arbetarrörelsens historia, nationalism och antisemitism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F832

Daniel Bodén

Daniel Bodén

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Lektor och ämnessamordnare för etnologi. Forskningen rör mötet mellan teknik, kultur och social förändring.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1025

Henrik Bohlin

Henrik Bohlin

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F813

Hans Bolin

Hans Bolin

Docent

Lektor

Lektor i arkeologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F824

Anders Burman

Anders Burman

Professor

Lektor

Anders Burman är professor i idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F814

Charlotta Carlström

Charlotta Carlström

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1026

Kerstin Cassel

Kerstin Cassel

Docent

Ämnessamordnare

Kerstin Cassel är docent och ämnessamordnare i arkeologi vid Södertörns högskola.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F816

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt

Professor

Avdelningsföreståndare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F914

Mats Deland

Mats Deland

Docent

Lektor

Jag arbetar numer vid Mittuniversitet i Sundsvall. Där kan du från 1 augusti 2021 nå mig via mats.deland@miun.se

Institutionen för historia och samtidsstudier

F925

Katharina Döring

Katharina Döring

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA716

Martin Englund

Martin Englund

Doktorand

Min forskning handlar om att samla in och analysera levnadsberättelser från de flyktingar som kom från Polen till Sverige under den antisemitiska kampanjen 1967-1972.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Tomas Englund

Tomas Englund

Doktorand

Doktorand i arkeologi.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Mattias Engzell

Mattias Engzell

Institutionssekreterare

Sekreterare och administratör för Religionsvetenskap och Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1028

Per Faxneld

Per Faxneld

Docent

Lektor

Undervisar på alla nivåer. Forskar kring sekularisering, nyreligiositet, "alternativandlighet" och västerländsk esoterism (det sistnämnda bl.a. i relation till konst/litteratur).

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1029

Rikard Friberg von Sydow

Rikard Friberg von Sydow

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Undervisning och forskning inom arkivvetenskap

Institutionen för historia och samtidsstudier

F904

Florence Fröhlig

Florence Fröhlig

Fil dr

Lektor

Jag undervisar om migration, mångfald och etnicitet, samt etnografiska metoder. Min forskning fokus ligger i kritiska kulturarvstudier & Östersjö- och Östeuropaforskningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA721

David Gunnarsson

David Gunnarsson

Fil dr

Studierektor

Lektor

Jag är lektor i etnologi och arbetar även som studierektor på förskollärarutbildningen. Min forskning handlar om migration, socialt deltagande, religion och kön.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1017

Jenny Gunnarsson Payne

Jenny Gunnarsson Payne

Docent

Lektor

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1018

Gunilla Gunner

Gunilla Gunner

Docent

Lektor

Forskning och undervisning

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1036

Jenny Gustafsson

Jenny Gustafsson

Doktorand

Sedan hösten 2017 är jag doktorand i idéhistoria och jag är verksam i forskningsprojektet Öster om Kosmopolis: Världsmedborgaren och den papperslösa paradoxen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Kristin Halverson

Kristin Halverson

Doktorand

Kristin är doktorand i idéhistoria och är intresserad av 1800-tals medicinhistoria. Kristin undervisar i idéhistoria och på lärarutbildningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Manon Hedenborg White

Manon Hedenborg White

Fil dr

Postdoktor

Jag är religionshistoriker, och forskar om esoterism, ockultism, samtida andlighet, och nya religiösa rörelser, med särskild fokus på frågor om kön, genus, och sexualitet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Tintin Hodén

Tintin Hodén

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Janne Holmén

Janne Holmén

Docent

Projektforskare

Forskare, för närvarande involverande i ett projekt om reformer av högre utbildning i Sverige och Finland.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Anders Häggström

Anders Häggström

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1024

Fredrik Jahnke

Fredrik Jahnke

Doktorand

Jag är doktorand i religionsvetenskap. 26 mars 2021 försvarar jag min avhandling "Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet", om skolelevers meningskapande om religion.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Liza Jakobsson

Liza Jakobsson

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska idéer om hemmet har förändrats under senare delen av 1900-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Martin Johansson

Martin Johansson

Doktorand

Jag är doktorand i historia sedan 2018. I mitt avhandlingsprojekt jobbar jag med nordiska mediaberättelser om sina grannländer vid 1900-talets olympiska vinterspel.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Maria Josephson

Maria Josephson

Fil dr

Lektor

Forskar i ett projekt om den svenske veterinärmedicinaren Elis Sandberg och hans kalvbrässextrakt THX, som bland annat skulle bota cancer. Projektet är finansierat av Östersjöstift

Institutionen för historia och samtidsstudier

F822

Elzbieta Korolczuk

Elzbieta Korolczuk

Fil dr

Projektforskare

Elżbieta Korolczuk är docent i sociologi, hennes forskning involverar: sociala rörelser, civilsamhälle, reproduktionspolitik och anti-gender kampanjer.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Anne Kubai

Anne Kubai

Religion, fred, konflikt, och migrationsstudier

Institutionen för historia och samtidsstudier

F929

Lena Lennerhed

Lena Lennerhed

Professor

Ämnessamordnare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F815

Therese Lind

Therese Lind

Bibliotekarie

Jag arbetar för närvarande som adjunkt på Bibliotekarieprogrammet. Tjänstledig från Södertörns högskolebibliotek HT20-VT21.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F901

Susan Lindholm

Susan Lindholm

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

Maria Lindqvist

Maria Lindqvist

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

Beatriz Lindqvist

Beatriz Lindqvist

Professor

Bedriver etnologisk forskning om hur förskolebarn och pedagoger utforskar lokalsamhället och dess byggnader och naturmiljöer och hur aktiviteterna "gör" barn till medborgare.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1015

Arwid Lund

Arwid Lund

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap och ämnessamordnare på det nystartade Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns Högskola

Institutionen för historia och samtidsstudier

F902

Carl Marklund

Carl Marklund

Fil dr

Projektforskare

Carl Marklund är forskare vid Samtidshistoriska institutet. Hans forskning undersöker samhällsplanering, geopolitik och den internationella Sverigebilden, i bl.a. Globala Syd.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Synne Myreböe

Synne Myreböe

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i idéhistoria, på lärarutbildningen och på KKE-programmet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F823

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Forskning om ideologi och politik. Ofta med nordiskt perspektiv. Rösträttens genombrott 1918-1921. Konservatism i Nordeuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F802

Staffan Nilsson

Staffan Nilsson

Teol dr

Proprefekt

Lektor

Jag undervisar och forskar inom fälten religionsdidaktik och etik, med speciellt intresse för dygdetik.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1002

Håkan Nilsson

Håkan Nilsson

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC235

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Doktorand

Min forskning berör köpmäns nätverk och handelsrelationer i Östersjöregionen under 1500-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Veronica Palm

Veronica Palm

Doktorand

Samverkansdoktorand inom arkeologi med inriktning yngre järnålder. Samverkan med projekt SEASIDE.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Nicole Pergament Crona

Nicole Pergament Crona

Doktorand i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1034

Nadezda Petrusenko

Nadezda Petrusenko

Fil dr

Postdoktor

forskning

Institutionen för historia och samtidsstudier

F836

Emma Pihl Skoog

Emma Pihl Skoog

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F903

Oleksandr Polianichev

Oleksandr Polianichev

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Doktorand i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1026

Johanna Ringarp

Johanna Ringarp

Docent

Projektforskare

Johanna Ringarps forskningsintressen rör utbildningshistoria, styrning, ledning och utvärdering av utbildningssektorn och tysk efterkrigshistoria.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Lena Roos

Lena Roos

Professor

judendom, religionsdidaktik, jiddischliteratur, religionsmöten ssk under medeltiden, religion och odling, religion och sexualitet, religion och mat

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1035

Per Anders Rudling

Per Anders Rudling

Fil dr

Forskningsledare

Jag är historiker med huvudsaklig inriktning på Ukraina, Vitryssland och Polen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA718

Jane Ruffino

Jane Ruffino

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA715

Leif Runefelt

Leif Runefelt

Professor

Professor i idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F825

Johan Rönnby

Johan Rönnby

Professor

Föreståndare

Professor arkeologi, föreståndare för MARIS Marinarkeologiska forskningsinstitutet vid Södertörn högskola.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F817

Michal Salamonik

Michal Salamonik

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Åsa Schumann

Åsa Schumann

Lektor

Jag undervisar i ämnen som utvecklingsteori, religiositet och existentiella frågor. Mitt forskningsområde är unga, existentiella frågor i relation till psykisk hälsa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1004

Paul Sherfey

Paul Sherfey

Doktorand

Intresserad av aktivisters berättande om tid, estetik och arv, samt sensorisk erfarenhet, och hur dessa ange inriktningar för att gestalta framtiden och vardagslivet de önskar.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1025

Erik Sjöberg

Erik Sjöberg

Docent

Lektor

Jag är anställd som lektor i historia sedan 2017. I min forskning ägnar jag mig åt studiet av minnespolitik och historiebruk, med särskild inriktning på modern grekisk historia.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Regina Skarp

Regina Skarp

Institutionssekreterare

Utbildningsadministration inom ämnena Etnologi och Religionsvetenskap, samt programmen Europaprogrammet och Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1012

Simon Sorgenfrei

Simon Sorgenfrei

Docent

Lektor

Jag forskar huvudsakligen om islam och sufism, i historia och samtid, i Sverige och globalt. Flera av mina projekt har också rört religion och migration.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1003

Kekke Stadin

Kekke Stadin

Professor

Forskar för närvarande om bourgeoisiens livsstil under 1800-talet i länderna kring Östersjön

Institutionen för historia och samtidsstudier

F913

Göran Ståhle

Göran Ståhle

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är lektor i religionsvetenskap, specialiserad inom religionspsykologi, indisk religion och hälsoforskning

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1027

David Thurfjell

David Thurfjell

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1033

Kaisa Vallas

Kaisa Vallas

Institutionssekreterare

Utbildningsadministratör för Historia, inklusive Lärarlyftet; Program: Historikerprogrammet, Interkulturellt företagande, Master- och Magisterutbildning i historia; Doktorander

Institutionen för historia och samtidsstudier

F928

Maria Vallström

Maria Vallström

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1021

Linda Vikdahl

Linda Vikdahl

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Mina forskningsintressen är bl. a funktionshinder och religion, barn/ unga och religion, religion i skolan, nyanlända och psykisk hälsa, och social delaktighet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1001

Ylva Waldemarson

Ylva Waldemarson

Professor

Vetenskaplig ledare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F834

Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Professor

Filosofisk estetik, tysk idealism, modern europeisk filosofi

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Steffen Werther

Steffen Werther

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F801

Julia Wester

Julia Wester

Doktorand

Doktorand i etnologi och lärare på lärarutbildningen. Mitt fokus är på fritidshem, både i min forskning och undervisning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1034

Elisabeth Wollin

Elisabeth Wollin

Fil dr

Lektor

Lektor i etnologi. Avdelningsföreståndare, etnologi. Undervisar också på lärarutbildningen. Forskningsfält: kulturella perspektiv på plats, stad och land, hållbar utveckling.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1023

Martin Wottle

Martin Wottle

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Lektor och forskare i historia. Ordförande i styrgruppen för forskarutbildningsområdet Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F933

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Postdoktor

Jag är historiker och specialiserar mig i de europeiska staternas moderna historia, särskilt Ukrainas historia.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F930

Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Forskningsledare lärarutbildningen. Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande bl.a. i sociala rörelser och religiösa ungdomsorganisationer.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016

Kateryna Zorya

Kateryna Zorya

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Ann af Burén

Ann af Burén

Fil dr

Lektor

Lektor i religionsvetenskap. Forskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1031

Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund

Docent

Professor

Rektorsråd för internationalisering och samordnare för VFU inom ämneslärarprogrammet och KPU

Institutionen för historia och samtidsstudier

F923

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

David Östlund

David Östlund

Docent

Lektor

Jag är docent i idéhistoria, och undervisar även i högskolans olika program - särskilt lärarutbildningen, där jag också är programsamordnare för fritidshemslärarutbildningarna.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F818