Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal på Institutionen för historia och samtidsstudier. För mer information, kontakta Infocenter.

Prefekt: Linda Vikdahl

Susanne Barth

Susanne Barth

Postdoktor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Mark Bassin

Mark Bassin

Professor

Senior forskare

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA717

Peter Berg

Peter Berg

Doktorand

Jag skriver en avhandling om medeltida färdvägar och mötesplatser vid övergångar mellan land och vatten.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F824

Helena Bergman

Helena Bergman

Docent

Lektor

Docent och lektor i historia. Studierektor för forskarutbildningen Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F918

Fredrik Bjarkö

Fredrik Bjarkö

Doktorand

Jag är doktorand i idéhistoria sedan höstterminen 2021. I min avhandling studerar jag 1800-talets filosofihistorieskrivning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria 4) stadsplanering och sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Daniel Bodén

Daniel Bodén

Fil dr

Lektor

Lektor och ämnessamordnare för etnologi. Forskningen rör mötet mellan teknik, kultur och social förändring.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1013

Henrik Bohlin

Henrik Bohlin

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F813

Kerstin Cassel

Kerstin Cassel

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Kerstin Cassel är docent och ämnessamordnare i arkeologi vid Södertörns högskola.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F816

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Tjänstledig

Kim Dahlman

Kim Dahlman

Utbildningsadministratör

Arbetar som utbildningsadministratör på Institutionen för Historia och samtidsstudier. Administrerar ämnena Arkeologi och Idéhistoria.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F927

Christina Douglas

Christina Douglas

Docent

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F942

Martin Englund

Martin Englund

Doktorand

Min forskning handlar om att samla in och analysera levnadsberättelser från de flyktingar som kom från Polen till Sverige under den antisemitiska kampanjen 1967-1972.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Tomas Englund

Tomas Englund

Forskningsassistent

Doktorand i arkeologi.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Vera Ericson von Bahr

Vera Ericson von Bahr

Doktorand

Jag är doktorand i Religionsvetenskap sedan hösten 2021. Mitt avhandlingsarbete kretsar kring religion, migration och rumslighet i Tyskland.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1004

Sonja Fagerholm Gullberg

Sonja Fagerholm Gullberg

Adjunkt

Institutionen för historia och samtidsstudier

F921

Per Faxneld

Per Faxneld

Docent

Lektor

Undervisar på alla nivåer. Forskar kring sekularisering, nyreligiositet, "alternativandlighet" och esoterism (det sistnämnda bl.a. i relation till konst/litteratur).

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1029

Rikard Friberg von Sydow

Rikard Friberg von Sydow

Teol dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F904

David Gunnarsson

David Gunnarsson

Fil dr

Studierektor

Lektor

Jag är lektor i etnologi och arbetar även som studierektor på förskollärarutbildningen. Min forskning handlar om migration, socialt deltagande, religion och kön.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1017

Jenny Gunnarsson Payne

Jenny Gunnarsson Payne

Docent

Lektor

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1014

Gunilla Gunner

Gunilla Gunner

Docent

Projektforskare

Forskning och undervisning

Institutionen för historia och samtidsstudier

Jenny Gustafsson

Jenny Gustafsson

Fil dr

Lektor

Sedan hösten 2017 är jag doktorand i idéhistoria och jag är verksam i forskningsprojektet Öster om Kosmopolis: Världsmedborgaren och den papperslösa paradoxen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F924

Norbert Götz

Norbert Götz

Docent

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F833

Jim Hagström

Jim Hagström

Doktorand

Doktorand i idéhistoria inom den nationella forskarskolan för politisk idéhistoria.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Ellen Henriksson

Ellen Henriksson

Doktorand

Doktorand och forskar om skolk som fenomen och problem kring sekelskiftet 1900.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Johannes Heuman

Johannes Heuman

Docent

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F913

Nathalie Hinders

Nathalie Hinders

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör stenålderns keramikhantverk, i synnerhet på Alvastra pålbyggnad och andra våtmarkslokaler runt Östersjön.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F824

Tintin Hodén

Tintin Hodén

Fil dr

Lektor

Jag arbetar med två forskningsprojekt: ett om Sackler-familjens filantropi och ett om kanoniseringen av Hilma af Klint. Jag undervisar i idéhistoria och utbildningsvetenskap.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F815

Josefin Hägglund

Josefin Hägglund

Doktorand

Jag disputerade i september 2023 på en avhandling om riksdagsmannen Carl Lindhagen (1860-1946) och den svenska politikens omvandling runt sekelskiftet 1900.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Liza Jakobsson

Liza Jakobsson

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska idéer om hemmet har förändrats under senare delen av 1900-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Martin Johansson

Martin Johansson

Fil dr

Lektor

Jag är projektforskare vid Samtidshistoriska institutet, och forskar om brittiska och nordiska attityder gentemot Biafrakriget, och den därpå följande krisen, mellan 1967 och 1970.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Henrik Johnsén

Henrik Johnsén

Lektor

Docent i religionshistoria. Min forskning är inriktad mot kristendom, främst senantikt klosterväsende och syrisk-ortodox kristendom i Sverige och migration.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1034

Karin Jonsson

Karin Jonsson

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Peter Josephson

Peter Josephson

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F826

Tatiana Kasperski

Tatiana Kasperski

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F925

Elzbieta Korolczuk

Elzbieta Korolczuk

Fil dr

Projektforskare

Elżbieta Korolczuk är docent i sociologi, hennes forskning involverar: sociala rörelser, civilsamhälle, reproduktionspolitik och anti-gender kampanjer.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Anne Kubai

Anne Kubai

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1030

Eva-Marie Letzter

Eva-Marie Letzter

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i arkivvetenskap. Tidigare har jag undervisat i historia (medeltidshistoria) på Stockholms universitet och arbetat som arkivarie/verksamhetsspecialist inom staten.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F904

Therese Lind

Therese Lind

Adjunkt

Adjunkt i Biblioteks- och informationsvetenskap. Medgrundare till och programsamordnare för Bibliotekarieprogrammet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F901

Susan Lindholm

Susan Lindholm

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

Arwid Lund

Arwid Lund

Fil dr

Lektor

FD och lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap. Ämnessamordnare på Södertörns Högskolas Bibliotekarieprogram.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F902

Julia Malitska

Julia Malitska

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Professor emeritus/emerita

Politik - ideologi 1800- och 1900-talen, ofta i nordiskt perspektiv. F.n. 1) spänningen juridik-politik efter 1945, 2) diplomaters räddningsaktion av svenskar i Stalins Sovjet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F802

Staffan Nilsson

Staffan Nilsson

Teol dr

Lektor

Jag undervisar och forskar inom fälten religionsdidaktik och etik, med speciellt intresse för dygdetik.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1002

Nikolina Nordin

Nikolina Nordin

Doktorand

Doktorand i bibliotek-och informationsvetenskap. Mitt avhandlingsprojekt berör unga personers deltagande i digitala läsgemenskaper.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Pamela Schultz Nybacka

Pamela Schultz Nybacka

Docent

Lektor

Jag är Universitetslektor, Fil.dr. i Företagsekonomi och litteraturvetare. Jag arbetar med Bibliotekarieprogrammet, som jag har grundat HT19 i samarbete med kollegor.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F912

Oscar Nygren

Oscar Nygren

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör Sveriges utrikespolitiska engagemang i Östersjöregionen under åren 1914-1940. Både opinion och den reella utrikespolitiken studeras.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Handläggare

Min forskning berör köpmäns nätverk och handelsrelationer i Östersjöregionen under 1500-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Veronica Palm

Veronica Palm

Doktorand

Samverkansdoktorand inom arkeologi med inriktning yngre järnålder. Samverkan med projekt SEASIDE.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Nicole Pergament Crona

Nicole Pergament Crona

Doktorand

Doktorand i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1024

Fredrik Petersson

Fredrik Petersson

Fil dr

Lektor

Lektor i historia. Docent i kolonial och postkolonial globalhistoria (Åbo Akademi). Forskningsintressen och projekt. Globala antikoloniala rörelser under modern tid.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F916

Nadezda Petrusenko

Nadezda Petrusenko

Fil dr

Lektor

forskning

Institutionen för historia och samtidsstudier

F915

Christopher Pihl

Christopher Pihl

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F926

Emma Pihl Skoog

Emma Pihl Skoog

Fil dr

Lektor

Jag är forskare i historia och arkivvetenskapen. I min undervisning intresserar jag mig särskilt för primärkällor och källkritik liksom arkivpedagogik och arkivteori.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F903

Oleksandr Polianichev

Oleksandr Polianichev

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Monica Quirico

Monica Quirico

Gästforskare

Min forskning fokuserar på svensk/nordisk historia och politik; samtidigt studerar jag historia om antifascism i Italien.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Lisza Ray

Lisza Ray

Utbildningsadministratör

Jag administrerar kurser och program för arkivvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap. Ärenden för respektive ämne mejlas till: arkivvetenskap@sh.se samt boi@sh.se

Institutionen för historia och samtidsstudier

F927

Tjänstledig

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Doktorand i etnologi vid Baltic and Eastern European Graduate School. Mina forskningsintressen inkluderar populism, politisk antropologi, statlig politik, genus och identitet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1026

Johanna Ringarp

Johanna Ringarp

Docent

Projektforskare

Johanna Ringarps forskningsintressen rör utbildningshistoria, styrning, ledning och utvärdering av utbildningssektorn och tysk efterkrigshistoria.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Lena Roos

Lena Roos

Professor

judendom, religionsdidaktik, jiddischliteratur, religionsmöten ssk under medeltiden, religion och odling, religion och sexualitet, religion och mat

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1035

Jane Ruffino

Jane Ruffino

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F823

Leif Runefelt

Leif Runefelt

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F825

Ann Runfors

Ann Runfors

Docent

Lektor

Mitt senaste forskningsprojektet behandlade transnationalism, plats och tillhörighet bland unga som vuxit upp i Sverige som barn till polska migranter (ÖSS).

Institutionen för historia och samtidsstudier

Johan Rönnby

Johan Rönnby

Professor

Föreståndare

Professor arkeologi, föreståndare för MARIS Marinarkeologiska forskningsinstitutet vid Södertörn högskola.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F817

Michal Salamonik

Michal Salamonik

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Kim Silow Kallenberg

Kim Silow Kallenberg

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Lärare och forskare i etnologi samt avdelningsföreståndare för etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1015

Regina Skarp

Regina Skarp

Institutionssekreterare

Utbildningsadministration inom ämnena Etnologi och Religionsvetenskap + programmen Europaprogrammet, Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling Religionsvetenskapligt program

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1012

Simon Sorgenfrei

Simon Sorgenfrei

Professor

Jag forskar huvudsakligen om islam och sufism, i historia och samtid, i Sverige och globalt. Flera av mina projekt har också rört religion och migration.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Moa Spegel

Moa Spegel

Doktorand

Doktorand i idéhistoria inom den nationella forskarskolan för politisk idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Kekke Stadin

Kekke Stadin

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskar för närvarande om bourgeoisiens livsstil under 1800-talet i länderna kring Östersjön

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Göran Ståhle

Göran Ståhle

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är docent i religionsvetenskap, specialiserad inom religionspsykologi, indiska religioner och hälsoforskning

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1027

Sylwia Szymanska-Smolkin

Sylwia Szymanska-Smolkin

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

Hansalbin Sältenberg

Hansalbin Sältenberg

Forskar inom ramen för CCINDLE – ett Horizon Europe-projekt – med att analysera antigenus-kampanjer och feministiska svar. Se https://ccindle.org

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1025

David Thurfjell

David Thurfjell

Professor

Jag är religionshistoriker, professor i religionsvetenskap samt forskningsledare för IMS.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1033

Victor Trofimov

Victor Trofimov

Doktorand

Doctoral researcher

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA795A

Oscar Törnqvist

Oscar Törnqvist

Postdoktor

Med arkeologiska och historiska källor forskar jag i hur havsmiljön såg ut innan det moderna bruket av havet. Syftet är att ge havsförvaltningen mer ekologiskt relevanta baslinjer.

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Kaisa Vallas

Kaisa Vallas

Institutionssekreterare

Utbildningsadministratör för Historia, inklusive Lärarlyftet; Program: Historikerprogrammet, Interkulturellt företagande, Master- och Magisterutbildning i historia; Doktorander

Institutionen för historia och samtidsstudier

F928

Maria Vallström

Maria Vallström

Docent

Programsamordnare

Lektor

Lektor i etnologi och även verksam på lärarutbildningen. Programansvarig för kandidatprogrammet Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling o master/magisterutbildningen i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1028

Federico Vernarelli

Federico Vernarelli

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1018

Linda Vikdahl Gunséus

Linda Vikdahl Gunséus

Docent

Prefekt

Lektor

Mina forskningsintressen är bl. a funktionshinder och religion, barn/ unga och religion, religion i skolan, nyanlända och psykisk hälsa, och social delaktighet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F935

Ylva Waldemarson

Ylva Waldemarson

Professor

Vetenskaplig ledare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F834

Julia Wester

Julia Wester

Doktorand

Doktorand i etnologi och lärare på lärarutbildningen, med fokus på fritidshem.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1024

Elisabeth Wollin

Elisabeth Wollin

Fil dr

Lektor

Lektor i etnologi. Undervisar också på lärarutbildningen. Forskningsfält: kulturella perspektiv på plats, stad och land, hållbar utveckling.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1023

Martin Wottle

Martin Wottle

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Lektor och forskare i historia. Ordförande i styrgruppen för forskarutbildningsområdet Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F933

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Lektor

Jag är historiker och forskar om nationalism, historiebruk, minnespolitik, religion, kunskaps- och vetenskapshistoria med särskilt fokus på Ukraina och Öst--/Centraleuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Ak. utvecklingsledare ULF-avtal Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande bl.a. i sociala rörelser och religiösa ungdomsorganisationer.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016

Francesco Zavatti

Francesco Zavatti

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F836

Erika Zinders

Erika Zinders

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1018

Ann af Burén

Ann af Burén

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare för religionsvetenskap och arkeologi. Lektor i religionsvetenskap. Forskare .

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1031

Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund

Docent

Avdelningsföreståndare

Professor

Rektorsråd för internationalisering

Institutionen för historia och samtidsstudier

F923

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Petra Österlund

Petra Österlund

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är docent i etnologi. Jag är samordnare för etnologi och för Europaprogrammet och undervisar bland annat i etnologi, på Europaprogrammet och på Lärarutbildningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1022