Forskning

Arkivvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne vilket visar sig även inom forskningen. Inom arkivvetenskaplig forskning ryms ett antal olika möjliga inriktningar, både rörande äldre förvaltningshistoria, offentlig rätt och forskningsämnen som ligger nära bland annat Systemvetenskap.

Då ämnet är starkt kopplat till yrkesutbildningen till arkivarie så syns detta även i genomförd forskning som ofta relaterar till konkreta problem i arkivvård, gallring, förteckning och bevarande. En bred forskning men med en tydlig praktisk inriktning är en bra beskrivning.

Då forskare inom arkivvetenskap i stor omfattning har fått stora delar av sin utbildning inom andra ämnen så finns inom ämnet plats för många olika inriktningar på teori, metod och empiri. Detta ger forskningen en tydlig tvärvetenskaplig karaktär.