Samverkan

Litteraturämnets två inriktningar mot litteraturhistoria och dramatik öppnar för en mångfald av samarbeten med kulturinstitutioner, konstnärer och litterära sällskap. Många av lärarna är aktiva som föreläsare i olika sammanhäng och som kulturskribenter i tidningar och tidskrifter.

Litteraturämnet samarbetar i olika former med flera kulturinstitutioner i Stockholm såsom Statens Kulturråd, Stockholm stadsbibliotek, Riksteaterns dramaturgiat och Strindbergs Intima Teater som genom ett återkommande samarbete stärker undervisningen samt erbjuder en scen för ämnets lärare på teaterns olika temakvällar. Ämnets dramainriktning arbetar även för att utveckla ett lokalt samarbete om konstnärsresidens mellan Södertörns högskola och Huddinge kommun. Dessutom är flera av lärarna aktiva som skribenter och recensenter i dagspress och tidskrifter. De framträder också regelbundet som föreläsare, medverkar i seminarier och bokreleaser, samt engagerar sig i redaktionella eller rådgivande uppdrag exempelvis för bokförlaget Glänta Produktion, det vetenskapliga rådet för Svenska litteratursällskapet i Finland, Frödingsällskapet och Ekelöfsällskapet.