Samverkan

Litteraturämnets två inriktningar mot litteraturhistoria och dramatik öppnar för en mångfald av samarbeten med kulturinstitutioner, konstnärer och litterära sällskap. Många av lärarna är aktiva som föreläsare i olika sammanhang och som kulturskribenter i tidningar och tidskrifter.

Litteraturämnet samarbetar i olika former med flera kulturinstitutioner i Stockholm såsom Strindbergs Intima Teater och Botkyrka bibliotek, någonting som stärker undervisningen och förmedlar ämnets lärares kunskaper till en intresserad allmänhet. Ämnets dramainriktning är också involverad i ett lokalt samarbete mellan Södertörns högskola och Huddinge kommun om ett konstnärsresidens. Dessutom är flera av lärarna aktiva som skribenter och recensenter i dagspress och tidskrifter. De framträder också regelbundet som föreläsare, medverkar i seminarier och bokreleaser, samt engagerar sig i redaktionella eller rådgivande uppdrag för exempelvis bokförlaget Glänta Produktion och tidskriften lambda nordica.