Samverkan

MKV på Södertörns högskola samverkar med det omgivande samhället, både inom utbildningen och inom forskningen.

Inom utbildningen i MKV på Södertörns högskola är samverkan med det omgivande samhället en naturlig del. Gästföreläsare från medie- och kommunikationsbranschen förekommer på många kurser och alla utbildningsprogram innehåller praktikterminer. Moment på kurser har tagits fram i samverkan med organisationer och företag, för att studenterna redan under utbildningen ska få vara med och lösa verkliga problem.

Flera forskare verksamma inom MKV vid Södertörns högskola arbetar parallellt inom andra organisationer och bedriver sin forskning tillsammans med dem, t.ex. inom tankesmedjor, reklambolag och intresseorganisationer. Inom området medie- och informationskunnighet sker samverkan med utbildningssektorn. Forskarna inom MKV är aktiva deltagare i offentliga debatter, och ofta anlitade som experter i vetenskapliga råd och statliga utredningar.