Samverkan

MKV på Södertörns högskola samverkar med det omgivande samhället, både inom utbildningen och inom forskningen.

Inom utbildningen i MKV på Södertörns högskola är samverkan med det omgivande samhället en naturlig del. Gästföreläsare från medie- och kommunikationsbranschen förekommer på många kurser, alla utbildningsprogram innehåller praktikterminer och vi gör ofta studiebesök. Vissa moment på kurser har tagits fram i samverkan med organisationer och företag, för att studenterna redan under utbildningen ska få vara med och lösa verkliga problem.

Lärarna och forskarna inom ämnet ägnar sig mycket åt samverkan. Flera av de forskare som är verksamma inom MKV vid Södertörns högskola arbetar parallellt inom andra organisationer och bedriver sin forskning tillsammans med dem, t.ex. inom tankesmedjor, reklambolag och intresseorganisationer. Inom området medie- och informationskunnighet sker samverkan med skol- och förskolesektorn. Forskarna inom MKV är också aktivt deltagande i den offentliga debatten, och anlitade som experter i vetenskapliga råd och statliga utredningar.