Student

Medie- och kommunikationsvetenskap

Inom Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) utforskas digital kommunikation, artificiell intelligens och globala mediebolag utifrån ett historiserande perspektiv som sätter det nutida i sitt historiska sammanhang och skapar fördjupad förståelse för samtiden.

Kunskap om medierna är en grundläggande medborgerlig bildning i ett mediesamhälle. Att studera MKV innebär att man får fördjupad kunskap om hur medier fungerar, hur de förändrats över tid och hur de organiseras och påverkar samhället och kulturen.

Studier i MKV förbereder dig också för yrkeslivet. Nästan oavsett vad du ska arbeta med kommer kunskaper om medier och kommunikation att vara behövliga. De allra flesta av de som läst MKV på Södertörns högskola arbetar inom yrken i eller nära medierna, t.ex. som kommunikatörer, journalister, PR-konsulter, medieproducenter eller informatörer.

Kontakt

Medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

mkv@sh.se

Möt en medarbetare

Jessica Gustafsson är doktor och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap och har tillsammans med kollegor fått forskningsmedel från Östersjöstiftelsen för att studera migrantmedier i Sverige, Estland och Tyskland.