Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnesamordnare: Ingrid Forsler
Avdelningsföreståndare: Fredrik Stiernstedt

Forskare, lärare och övrig personal:

Jonas Andersson

Jonas Andersson

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag intresserar mig för digitala medier och dessas betydelse för samhällsstrukturer, vardagsliv och epistemologi.

Institutionen för kultur och lärande

PC210

Stina Bengtsson

Stina Bengtsson

Professor

Min forskning handlar om hur människor använder och skapar mening genom medier i vardagslivet sett ur bl.a. fenomenologiska, materiella, spatiala och etiska perspektiv.

Institutionen för kultur och lärande

PC246

Alice Bergholtz

Alice Bergholtz

Doktorerar med intresse av mediepraktiker, ungas politiska engagemang och institutionell demokrati i Europa.

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Göran Bolin

Göran Bolin

Professor

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC206

Maria Brock

Maria Brock

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

PC207

Miriana Cascone

Miriana Cascone

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Staffan Ericson

Staffan Ericson

Docent

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Till mina forskningsintressen hör mediehistoria, kulturteori, humanistisk medieanalys.

Institutionen för kultur och lärande

PC204

Johan Fornäs

Johan Fornäs

Professor

Professor emeritus/emerita

Professor emeritus i MKV med fokus på medier, medialisering, kritisk teori, kulturstudier, tolkning och europeiska identiteter.

Institutionen för kultur och lärande

Ingrid Forsler

Ingrid Forsler

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap samt på lärarutbildningen. Mina forskningsintressen rör relationen mellan medier och utbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PC241

Michael Forsman

Michael Forsman

Professor

Jag är professor i medie-och kommunikationsvetenskap (MKV). Mina huvudsakliga forskningsintressen rör skola, medier och digitalisering.

Institutionen för kultur och lärande

PC201

Heike Graf

Heike Graf

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC207

Erik Gregemar

Erik Gregemar

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör för engelska ämnet samt för MKV:s mastersprogram. english@sh.se mkv.master@sh.se

Institutionen för kultur och lärande

PA216

Jessica Gustafsson

Jessica Gustafsson

Fil dr

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i MKV samt på lärarutbildningen. Huvudsakliga forskningsintressen rör medieanvändning, medier och marginaliserade grupper, medier och migration

Institutionen för kultur och lärande

PC208

Kajsa Gustavsson

Kajsa Gustavsson

Utbildningsadministratör

Institutionen för kultur och lärande

PC243

Carina Guyard

Carina Guyard

Fil dr

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt nuvarande forskningsintresse handlar om neuropedagogikens syn på effekterna av användning av digitala medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC239

Saga Hansén

Saga Hansén

Doktorand

Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap / BEEGS. Forskar om läromedel, digitalisering och kulturella värderingspraktiker i Sverige och Estland.

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Roman Horbyk

Roman Horbyk

Fil dr

Projektforskare

Jag är medievetare som arbetar med teman av falska nyheter, medier och krig, kultur- och mediehistoria, främst i Östeuropa

Institutionen för kultur och lärande

PC247

Sofia Johansson

Sofia Johansson

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC248

Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

Professor

Vicerektor

Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar bland annat om journalistik, miljö, vetenskapskommunikation och medborgergligt engagemang.

Högskoleledningen

MA917

Anne Kaun

Anne Kaun

Professor

Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om bl.a. medieaktivism, mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens

Institutionen för kultur och lärande

PC209

Karin Larsson

Karin Larsson

Doktorand

Jag är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap och skriver min avhandling om tid, rum och teknologi i den arkitektoniska förnyelsen av Moskva 2010-2020.

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Lars Lundgren

Lars Lundgren

Docent

Lektor

Jag är docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina forskningsintressen inkluderar medieteori, mediernas historia, infrastrukturer, temporalitet & medievetenskapens historia.

Institutionen för kultur och lärande

PC244

Isabel Löfgren

Isabel Löfgren

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Jag forskar om mediaktivism, mediefilosofi, visuell kultur och medieproduktion samt estetiska lärprocesser.

Institutionen för kultur och lärande

PC245

Francesca Morini

Francesca Morini

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC247

Amela Muratspahić

Amela Muratspahić

Doktorand

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt avhandlingsprojekt rör datafiering, automatisering och artificiell intelligens i svensk offentlig sektor.

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Maris Männiste

Maris Männiste

Jag arbetar som Postdoc Fellow i AUTO-WELF-projektet. Min forskning för närvarande är relaterad till datafikation inom utbildning och automatiserat beslutsfattande.

Institutionen för kultur och lärande

PC211

Emek Rahte

Emek Rahte

Gästforskare

Institutionen för kultur och lärande

Azul Romo Flores

Azul Romo Flores

Doktorand

Undersöker vilka sociala funktioner Esportutbildningar har inom den svenska gymnasieskolan, och varför unga människor väljer dessa som karriärmöjligheter.

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Yanti Sastrawan

Yanti Sastrawan

Doktorand

Doktorand i media och kommunikation vid Forskarskolan: Skola, Sport, Skärm. Min forskning handlar främst om Indonesiens digitalisering av utbildning i Pancasila-sammanhang.

Institutionen för kultur och lärande

PC212

Fredrik Stiernstedt

Fredrik Stiernstedt

Professor

Avdelningsföreståndare

Jag är avdelningsföreståndare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör medieproduktion, mediearbete och medietillit.

Institutionen för kultur och lärande

PC202

Per Ståhlberg

Per Ståhlberg

Docent

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PC242

Liudmila Voronova

Liudmila Voronova

Docent

Lektor

Jag undervisar på både grund- och avancerad nivå och forskar om bl a fotografi. Jag är också studierektor för forskarutbildningsområdet PESO

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME347

Patrik Åker

Patrik Åker

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina forskningsintressen inkluderar visuell kommunikation, journalistik och historiska perspektiv på medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC203