Anne Kaun

Anne Kaun

Professor

Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om bl.a. medieaktivism, mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens

08-608 47 91 086084791

Institutionen för kultur och lärande

PC209

Mina forskningsintressen rör medieteori, temporalitet och medier, algoritmisk kultur, automatisering och artificiell intelligens från ett humaniora och social vetenskapligt perspektiv.

Forskning

Mina forskningsintressen och aktiviteter sträcker sig över ett brett spektrum av ämnen. Gemensamt för dem är dock intresset för den kulturella betydelsen av ny och historisk medieteknik samt mediepraktiker för demokrati, medborgargagemang och framväxande offentliga sfärer. Jag har särskilt intresserat mig för användarnas och publikens erfarenheter som medborgare i en alltmer medialiserad miljö och deras tolkande, aktiva och kreativa reaktioner på den föränderliga medieekologin, men också på de politiskt-ekonomiska begränsningar som de ställs inför. I den meningen förespråkar min forskning ett dialektiskt tillvägagångssätt med hjälp av olika kvantitativa och kvalitativa metoder som intervjuer, dagboksstudier, deltagande observationer, fokusgrupper, undersökningar samt text- och plattformsstudier. Mitt arbete är teoretiskt grundat och empiriskt informerat med fokus på frågor om hållbar politisk förändring mot ett mer rättvist och demokratiskt samhälle.

Tre huvudprojekt

The Digital Welfare State and Automated-Decision Making 2021-2028 finansierad av Östersjöstiftelsen, Riksbankens jubileumsfond, Knut och Alice Wallenberg Stiftelsen samt CHANSE

Prison Media: the role of prisons for media infrastructures 2016-2023

Media, trust and information during the Corona crisis 2020-2021 finansierad av Forte

Bakgrund

Sedan 2015 är jag lektor i institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. År 2021 befordrades jag till ordinarie professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Innan jag kom till Södertörn hade jag olika forsknings- och lärartjänster, bland annat som gästföreläsare på institutionen för medie- och kommunikationsstudier vid Karlstads universitet och gästande post-doc vid Center for Global Communication Studies vid Annenberg School for Communication (University of Pennsylvania) mellan 2013-2015. Mitt post-doc-projekt handlade om historiska former av mediedeltagande som uppstod i samband med finansiella kriser på 1930-, 1970- och 2010-talen. Samtidigt var jag forskare i samarbetsprojektet Narratives of Europe under ledning av professor Johan Fornäs vid Södertörns högskola.

Mellan 2014 och 2021 ingick jag i ledningsgruppen för Communication and Democracy Section of the European Communication Research and Education Association (ECREA). Mellan maj 2017 och maj 2021 var jag vice ordförande och ordförande för intressegruppen Activism, Communication and Social Justice inom International Communication Association (ICA).

Nätverk

2020 - 2021 Network on Automated Decision-Making in the Public Sector Länk till annan webbplats. - funded by Riksbankens jubileumsfond

2018 - 2020 Memory and Media Research Network – funded by the German Research Council (DFG)

2019 - 2020 Datafication, data inequalities and data justice in the Nordic countries – funded by HOS-NS

2015 - 2019 Digital Activism in China, Russia and Scandinavia – funded by STINT

2013 - 2015 Medialisering av kultur och vardagslivet – funded by Riksbankens jubilieumsfond

Twitter: @anne_kaun


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA