Anne Kaun

Anne Kaun

Professor

Programsamordnare

Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om bl.a. medieaktivism, mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens

08-608 47 91 086084791

Institutionen för kultur och lärande

PC209

Mina forskningsintressen rör medieteori, temporalitet och medier, algoritmisk kultur, automatisering och artificiell intelligens från ett humaniora och social vetenskapligt perspektiv.

Bakgrund

Jag har läst medie- och kommunikationsvetenskap och kulturvetenskap vid Leipzig universitet. Där tog jag också magisterexamen i 2006. Efter det studerade jag Europeiska Studier vid Tekniska universitetet i Kaliningrad, Ryssland. Jag disputerade med avhandlingen Civic Experiences and Public Connection. Media and Young People in Estonia i 2012 vid Örebro Universitet i samarbete med Södertörns högskola. I min avhandling har jag utvecklat idéer om förhållandet mellan medieerfarenheter och erfarenheter som medborgare (civic experiences). Hur börjar folk – särskild unga – känner sig som medborgare och känner sig motiverad till aktivt deltagandet? Och vad kan medier ha att göra med det?

Mellan 2013-2015 har jag varit visiting postdoc vid Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania och forskade om mediepraktiker inom proteströrelser som Occupy Wall Street, amerikansk arbetarrörelsen på 30-talet och hyresgäströrelsen på 1970-talet. Utöver mitt intresse för proteströrelser, har jag undersökt medieminnen i den digitala kulturen.

Jag är ordförande av Communication and Democracy sektionen av European Communication Research and Education Association (ECREA) och var studentrepresentat i styrelse av International Communication Association (ICA) mellan 2013 och 2015. Sedan sommaren 2017 är jag vice-ordförande för intressegruppen Activism, Communication and Social Justice inom ICA.

Nätverk

Medialisering av kultur och vardagslivet – finansierat av Riksbankens jubilieumsfond

2015 - 2019 Digital Activism in China, Russia and Scandinavia - finansierat av STINT

2018 - 2021 Memory and Media Research Network – finansierat av tyska vetenskapsrådet (DFG).

2020 - 2022 Svenka nätverket för automatiserat beslutsfattande i offentlig sektor – finansierat av Riksbankens jubilieumsfond

Länk till min twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA