Forskningsprojekt och publikationer

Publikationer:

Publikationer från ämnet publiceras löpande på publikationsdatabasen DiVA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekt:

Här publiceras löpande aktuella forskningsprojekt från Södertörns högskolas databas för forskningsprojekt. (Om listningen är tom finns det för tillfället inga aktuella projekt i databasen).

BaltSpace

Marine Spatial Planning in the Baltic Sea Region – Integrating Scales, Sectors and Knowledge (BaltSpace)

The interdisciplinary research project BaltSpace aims to generate an improved understanding on what restricts and promotes Marine Spatial Planning (MSP) in the Baltic Sea region. More precisely the focus of BaltSpace is to explore if and how various interests, values and knowledge claims among countries, societal sectors and stakeholders are considered and integrated in MSP processes.

För mer information, besök projektets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tätortsnära kulturlandskap i förvandling -
implikationer för ekosystemtjänster i lokal planering

Den svenska landsbygden och jordbrukslandskapet har under de senaste 150 åren genomgått stora förändringar bland annat med en ökad urbanisering och som en naturlig följd har förändringarna varit särskilt stora runt storstäderna. Förändringen i det tätortsnära landskapet påverkas både av ekonomisk och politisk utveckling av jordbruket men också av rekreationsbehovet skapat av storstadens invånare. Detta landskap präglas av en mångfald olika nyttjanden som behöver förvaltas med nya planeringsverktyg och processer som kan visualisera och bidra till en hållbar planering och utveckling.

För mer information om projektet, se Södertörns högskolas forskningsdatabas

STEM and equality, diversity and inclusion for research enhancement in Portugal

STEP

Capacity building on complex systems thinking

COSY Thinking

Politik och styrning för hållbart nyttjande av skog

Vägar till en biobaserad samhällsekonomi

Oceans Sustainability Pathways for Achieving Conflict transformation

OCEANS PACT

Genomic signatures of anthropogenic stress on revived diatoms from natural archives

REVIVE

Activating children from multi-ethnic disadvantaged urban areas today for a more sustainable tomorrow: playing and experimenting for sustainability leadership.

Activating children

A sustainable spatial planning framework for engaging diverse actors and citizens in revitalising in-between spaces for social inclusion, biodiversity, and well-being.

VIVA-PLAN

Planning with youth: a tool and a framework for an engaging, meaningful and forward-looking participation of youngsters in shaping attractive and sustainable living environments

Planning with youth

Strengthening the Social Pillar in Marine Spatial Planning

Taking Social Sustainability to the Sea

Comparing "from below" experiences in Brazil, Ecuador and Mozambique

Indigenous Community-Based Eco-Tourism and Socio-environmental Justice in the Global South

Anaerobic ammonia oxidation (anammox): a proposed missing piece in the Baltic Sea nitrogen cycle

Anaerobic ammonia oxidation (anammox): a proposed missing piece in the Baltic Sea nitrogen cycle