Kurser i polisiärt arbete

Vid Institutionen för polisiärt arbete (IPA) pågår utveckling av fristående kurser inom huvudområdet polisiärt arbete. Våra fristående kurser riktar sig främst till yrkesverksamma poliser och ger dem möjlighet att fördjupa sin professionskunskap genom att utveckla sitt professionella omdöme samt reflektera över sin yrkesutövning.

Studier i ämnet polisiärt arbete syftar till att fördjupa yrkesverksamma polisers professionskunskap, med särskilt fokus på det polisiära arbetet som process. Kurserna är praktiknära, vilket innebär att studenternas polisiära erfarenheter är centrala och genomgående sätts i dialog med olika teoretiska perspektiv. Våra kurser i polisiärt arbete läses på distans, halvfart (50 % studietakt).

Kurserna Polisiärt arbete, praktiknära studier 1 och Polisiärt arbete, praktiknära studier 2 kan tillsammans med avslutat polisprogram leda till en kandidatexamen i Polisiärt arbete. Just nu pågår arbete med att utöka kursutbudet även på avancerad nivå.

Höstterminen 2024 startar kursen International perspectives on police work in Sweden. Kursen riktar sig främst till internationella sökanden, men ingår även som delkurs i kursen Polisiärt arbete, praktiknära studier 2. Detta ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska poliser.

Vid frågor om ämnet Polisiärt arbete och våra kurser kontakta oss via polisiartarbete@sh.se.