Samverkan

Södertörns högskola deltar i följande samverkansprojekt som har relevans för polisiärt arbete.

Informationen är under uppdatering.