Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga intresse är hur människor försöker utveckla lösningar på utmaningar i samhället.

08-608 51 20 086085120

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Malin Gawell är fil dr och docent i företagsekonomi och har socialt entreprenörskap, socialt företagande och civilsamhället som sitt främsta forskningsintresse. Hon har bland annat skrivit om aktivisters entreprenörskap, socialt företagande i Sverige och Norden. Malin har också studerat den här typen av verksamheter i internationella sammanhang, för närvarande till exempel genom ett partnerskap med University of Rwanda. Under senaste decenniet har forskningen allt mer knutits till en (sub)urbana kontext.

Forskningen som Malin arbetar med har bland annat finansierats av Riksbankens Jubileumsfond, KK-stiftelsen, EU kommissionen, SIDA, Vinnova, Tillväxtverket och Arvsfonden. Resultaten publiceras löpande i rapporter, svenska och internationella böcker, samt vetenskapliga tidskrifter.

Malin arbetar också mycket med samverkansfrågor i olika projekt, inom centrumbildningen REINVENT och det högskoleövergripande arbetet med strategiska partnerskap. Hon är även knuten till ENTER forum och Centrum för studier av politikens organisering (CPO). vid Södertörns högskola samt aktiv inom de nätverken International Sustainable Development Research Society Länk till annan webbplats. (ISDRS) och EMES research network for Social Enterprise Länk till annan webbplats..

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.