Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om socialt entreprenörskap, socialt företagande, sociala innovationer och det civila samhället. Detta är också det jag undervisar i.

08-608 51 20 086085120

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Malin Gawell är fil dr och docent i företagsekonomi och har socialt entreprenörskap, socialt företagande och civilsamhället som sitt främsta forskningsintresse. Hon har bland annat skrivit om Aktivisters entreprenörskap och varit en av tre redaktörer till forskarantologierna Samhällets entreprenörer och antologin Social Entrepreneurship and Social Enterprises. Nordic Perspectives. Därutöver har Malin skrivit flera artiklar och bokkapitel i svenska och internationella forskningspublikationer samt rapporter till olika organisationer, myndigheter/departement samt EU.

För närvarande arbetar Malin med forsknings- och samverkansprojekt med fokus på entreprenörskap i stadsomvandling i projektet Att återskapa förorten i fragmenterade landskap (finansierat av KK-stiftelsen), sociala innovationer mot segregation (finansierat av Vinnova), kartläggning av det sociala företagandet i Sverige och Europa (finansierat av EU kommissionen) samt är delaktig i utveckling av innovationsverksamhet vid University of Rwanda (finansierat av SIDA).

Malin är också engagerad i det internationella samarbetet COST Action: Empowering the next generation of social enterprise scholars Länk till annan webbplats. (finansierat av EUs ramprogram Horizon 2020 och samordnat av EMES research network Länk till annan webbplats.). Hon är verksam i högskolans centrumbildningar ENTER forum, REINVENT och Centrum för studier av politikens organisering (CPO).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA