Dela

Facebook Mail Twitter

Välkommen på temaeftermiddag om svensk-turkiska relationer

Med anledning av att Turkiet firar 100 år som republik och Sverige 500 år som nation hålls en temaeftermiddag med fokus på svensk-turkiska relationer i historia och nutid. Evenemanget arrangeras av IMS – Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet vid Södertörns högskola och Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.

Sverige Turkiet Flaggor

Relationen mellan Sverige och Turkiet sträcker sig så långt bak som till det Osmanska riket och har präglats av både friktion och politiska och kulturella utbyten. På grund av den stora invandringen från Turkiet till Sverige finns också en stark svensk-turkisk kultur i Sverige.

För att uppmärksamma att både Turkiet och Sverige i år firar viktiga märkesår anordnas nu en temadag som fokuserar på dessa relationer. Under dagen anornas tre panelsamtal på olika ämnen som ska lyfta aspekter av de svensk-turkiska relationerna genom historien.

– Det finns något tacksamt i att titta både på nutid och historia när man pratar om svensk-turkiska relationer säger Simon Sorgenfrei som är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och föreståndare för IMS. Valen av ämnen beror också på att temadagen är ett samarbete mellan IMS som har mer fokus på Sverige och samtidsfrågor och Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul som har längre historiska perspektiv och blicken bakåt. Under dagen vill vi kombinera dessa perspektiv, fortsätter Simon Sorgenfrei.

Temaeftermiddagen riktar sig till en intresserad allmänhet men också till journalister och politiker som bevakar frågor som rör Turkiet, då en stor del av Sveriges främsta expertis i dessa frågor samlas.

Temaeftermiddagen äger rum den 26 april klockan 13.00-16.00 och panelsamtalen som kommer hållas under dagen är:

Om osmansk-svenska relationer
Medverkande: Olof Heilo (bysantinolog och föreståndare för institutet i Istanbul), Karin Ådahl (konstvetare), Åsa Karlsson (historiker). Moderator: Simon Sorgenfrei

Om invandring från Turkiet och svensk-turkisk kultur
Medverkande: Ülkü Holago (journalist), Carl Baran Örsan (f.d. museichef) och Simon Sorgenfrei (religionsvetare). Moderator: Anders Ackfeldt

Om det samtida Turkiet och dagens svensk-turkiska relationer:
Medverkande: Bitte Hammargren (journalist och författare) i samtal med Douglas Mattsson (doktorand i religionsvetenskap vid Södertörns högskola).

Efter panelerna blir det ett uppsamlande samtal följt av mingel. Både panelsamtal och mingel hålls i lokalen Svarta lådan på Södertörns högskola.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Historia Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-04-11