Dela

Facebook Mail Twitter

 ”Viktigt att studenterna får känna utbildningsglädje!”

Januariavtalet fyller ett år. Detta uppmärksammades av utbildningsminister Anna Ekström och ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans genom att de besökte övningsskolan Ängsnässkolan och mötte engagerade elever och lärare samt lärarstudenter och medarbetare från Södertörns högskola för att prata om ”världens viktigaste yrke” – läraryrket.

Student läser på en surfplatta

Försöksverksamheten med övningsskolor har visat bra resultat och ökat kvaliteten i studenternas VFU (verksamhetsförlagda utbildning), och regeringen fortsätter därför satsa på övningsskolor för att stärka lärarutbildningen. Detta är en del av arbetet med januariavtalet, som nu fyller ett år. Ängsnässkolan är en så kallad övningsskola, som tar emot VFU-studenter löpande under deras utbildning.

Besöket inleddes med att ministrarna var med på en lektion i engelska i sexan, där lärarstudenten Emelie Makdisi höll i undervisningen. Emelie, liksom Jennifer Antar, gör just nu sin VFU på Ängsnässkolan i Huddinge. Emelie har gjort hela sin VFU i samma klass och kunnat följa eleverna sedan trean.

Ministerparet deltog sedan intresserat i ett samtal mellan lärare och handledare vid Ängsnässkolan och VFU-handledare, lärarstudenter och rektor vid Södertörns högskola.

Diskussion mellan lärarstudenter, ministrar och rektor på Södertörns högskola.

Blir mer som kollegor

– Att lärarstudenterna kommer till en och samma skola och klass tycker vi är jättebra, säger Jenny Lagesson som är lärare på Ängsnässkolan och handleder lärarstudenter. Vi lär känna studenterna, vet deras styrkor och vad som behöver utvecklas. Vi blir mer som kollegor. Studenterna lär känna verksamheten, det blir lättare för dem att kliva in och undervisa direkt.

Kollegan Malin Karlsson, som handleder Emelie, håller med:

– Det är ingen gång vi diskuterar undervisning så mycket som när vi har VFU-studenterna här! Det är jätteroligt, och vi får frågor om varför vi gör på ett visst sätt och får reflektera över vårt arbetssätt. Så jag ser det som att jag också fortbildas av att studenterna kommer hit.

CPU – mötesplats mellan högskolan och skolorna

Att lärare är ett bristyrke har knappast undgått någon. Det kan också rektor Gustav Amberg intyga:

– När jag är runt bland kommunerna i högskolans närhet och frågar vad de vill ha, så säger alla ”lärare!”. Och att vi är engagerade och synliga i vårt närområde och då är ju de här Centrum för professionsutveckling, CPU, ett bra exempel. De har blivit en samverkande mötesplats mellan högskolan och skolorna.

– Den stora fördelen med CPU är att vi träffas kontinuerligt, pratar om handledningen och har gemensamma bedömningssamtal, menar Maria Danielsson, som är VFU-handledare på Södertörns högskola. Det gör också att bedömningen av studenterna blir mer rättssäker.

Det engagerade samtalet och frågorna från studenter till ministrar och tvärtom drog ut på tiden, men Jenny Lagesson avslutade med vad man på Ängsskolan tycker är det viktigaste att få med sig från sin VFU:

– Lärarstudenterna måste få känna att det här är roligt! Känna undervisningsglädje, känna att man lyckas och växa av det för att bli redo att komma ut i skolan som färdig och kompetent lärare.

Läs mer om övningsskolor och CPU.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-01-27